Özcan ÖĞÜT

upa-admin 24 Ağustos 2012 4.305 Okunma 0

ozcan ogut

Özcan Öğüt, lisans derecesini Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden “yüksek onur” öğrencisi ve bölüm birincisi olarak 2010 yılında aldı. Yüksek lisans derecesini ise Barcelona’da Pompeu Fabra Üniversitesi’nin Siyasal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı “Güncel Demokrasiler; Milliyetçilik, Federalizm ve Çok-kültürlülük” bölümünde 2012 yılında tamamladı. Yüksek lisans tezini Türkiye’deki Kürt sorunun sosyo-psikolojik algısal temellerini irdeleyerek, “Hayalet Kimlik” adlı bir kaos hipotezi geliştirerek hazırladı. Şimdilerde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Gazetecilik bölümlerinde doktora eğitimlerine devam etmektedir.

Avrupa Konseyi Gençlik Hizmetleri, Avrupa Birliği Entegrasyon Projeleri, Reset Medeniyetler Arası Diyalog Grubu, Barcelona Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IBEI) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği başta olmak üzere birçok uluslararası kurumun “İnsan Hakları İhlallerini Raporlama Prosedürü”, “Gençlik Katılımı”, “Kültürlerarası İletişim”, “Türkiye-AB entegrasyonu ve çeşitliliğin yönetimi”, “Siyasal İslam ve Siyasi Meşruiyet”, “Türk Dış Politikası”, “Arap Baharı ve AB-Akdeniz Birliği” gibi çeşitli eğitim programlarına ve projelerine katıldı. Erasmus Öğrenci Ağı ve Uluslararası Öğrenci Değişimi’nin (ESN) Mersin Kurucu Başkanlığı görevini üstlendi. Yurtdışında ESN’in birçok uluslararası öğrenci organizasyonunda Türkiye delegasyonunda yer aldı. Barcelona’da gerçekleştirilen IAAF 2012 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında ve Mersin’de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları’nın organizasyonlarında görev aldı.

Email: ozcanogut@gmail.com

Leave A Response »