HAYDAR BAŞ: EURO BÖLGESİ ÇATIRDIYOR

upa-admin 12 Eylül 2014 1.864 Okunma 0
HAYDAR BAŞ: EURO BÖLGESİ ÇATIRDIYOR

Rusya ve diğer BRICS ülkeleri Milli Ekonomi Modeli (MEM) ile ciddi bir yol kaydetmekteler.

Özellikle Dünya Bankası alternatifi bir merkez bankasını kurma konusunda aldıkları karar, tezimizde yer alan ve kapitalizmi bitirecek bir adımdır.

Yakın gelecekte kapitalizmin kalesi ABD’den de Milli Ekonomi Modeli’ne yakınlaşmalar görülmesi kaçınılmazdır.

Zira kapitalizm miadını doldurmuştur. Bunun bir örneğine 2008’de yaşanan ve Birleşik Devletler’in ekonomisinde halen etkileri görülen mortgage krizi ile şahit olduk. Sistemin hatalarını telafi, daha önemlisi engelleme şansı bulunmamaktadır.

Kapitalist ülkeler, önlenemez düşüşü şimdi de Euro Bölgesi’nde yaşamaktalar.

“Bruegel” isimli, Brüksel merkezli bir düşünce kuruluşu euro ülkelerinin geleceği konusunda konuşulan endişeleri şöyle yazdı:

“Euro Bölgesi’nin geleceği için endişe kaynağı olan üç faktör var. Birincisi, özellikle bazı ülkelerde krizin çok derin yara açması, iyileşmenin yıllar alacak olması ve bunun da politik istikrarsızlığa neden olma ihtimali. İkincisi, Euro Bölgesi’nin geleceği için yapılması gerekenler konusunda bir uzlaşı olmaması. Üçüncüsü ise liderlerin kriz yönetimi konusundaki zayıf karnelerinin gelecekteki olası sorunlar için yarattığı endişe”.

Bu sorunların temelinde meselenin özünü bilmemeleri yatmaktadır. Euro Bölgesi henüz sorunu görmüş değildir.

Maalesef Euro Bölgesi’nde, yani ortak paranın uygulandığı ülkelerde yukarıdaki endişelerin sebebi eurodur.

Ortak paraya geçişi takip eden yıllarda ülkelerin ekonomileri batma noktasına gelmiştir.

Topluluğun bu kararının hemen ardından “ortak paraya geçiş birliğin sonu olacaktır” demiştik.

O tarihlerde “AB dağılmaya mahkûmdur, en fazla 15 sene içinde dağılacaktır” çıkışımıza inanmayanlar, şimdi öngörümüzün haklılığını görmekteler.

Gerekçemiz şuydu: ”Euroya geçişle beraber, ülkeler kazançlarını gerçek rakamları ile gösteremeyecek ve merkezden kendisine verilen destek değişecektir. Ve zamanla üye ülkeler arasında adaletsizlik oluşacaktır ki, bu birliğin dağılmasına sebeptir”.

Nitekim İtalya, Yunanistan, İspanya, Portekiz, İrlanda, Romanya ve Macaristan da derinleşen mali krize karşın Romanya’da ve Yunanistan’da halk sokağa dökülmüş, ‘AB’den ayrılalım’ diye talep etmişti.

İngiltere ise AB’den ayrılmayı gündem ederek siyasi dağılmanın da olabileceğinin sinyallerini verdi.

Büyük AB ordusu ve kalabalık nüfusu ile Birleşik AB Devleti olmak hayalindeki birlik, parçalanma sürecini yaşamaktadır.

Ortak parayı kullanma kararı dağılmanın bir sebebidir. Bunun yanı sıra AB’nin nüfusu yaşlanmış ve yer altı kaynakları tükenmiştir.

Hızlı çöküş karşısında, şu anda sadece Hıristiyan inancı etrafında tutunmaya çalışan AB’yi bu inanç dahi birbirine bağlayamaz.

Artık AB dağılmaya mahkumdur.

Prof. Dr. Haydar BAŞ

Newtimes.az

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.