UPA YAZARI SİNA KISACIK’TAN YENİ BİR KİTAP ÇALIŞMASI

upa-admin 15 Ekim 2015 1.730 Okunma 0
UPA YAZARI SİNA KISACIK’TAN YENİ BİR KİTAP ÇALIŞMASI

Uluslararası Politika Akademisi (UPA) yazarı Sina Kısacık’ın, Hakan Sezgin Erkan ve Damla Sevimli ile beraber kaleme aldığı “Türkiye’nin Komşuları” serisi 1. cilt kitabı “XV. Yüzyıldan XXI. Yüzyıla Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve Azerbaycan’ın Sosyal, Ekonomik, Kültürel Değişimi” kitapçıların raflarında yerini aldı. Aşağıda bu kitapla ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

“Türkiye’nin Komşuları” serisinin ilk kitabı olan “XV. Yüzyıldan XXI. Yüzyıla Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve Azerbaycan’ın Sosyal, Ekonomik, Kültürel Değişimi“, Türkiye-Azerbaycan siyasi ilişkilerini dönemlere ayırarak kırılma noktalarını belirtmekte ve önemli olayları ayrı bir bölüm açarak incelemektedir. Kitapta olaylar, kronolojik sıraya göre anlatılmaktadır. Kitabın ilk bölümünde; Azerbaycan sahasının daha iyi kavranabilmesi açısından Kafkasya Bölgesi’nin özellikleri belirtilmektedir. Kitabın ikinci bölümünde; Azerbaycan isminin kökenleri ve Azerbaycan’ın bu bölgenin ismi olduğu değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde; Türkiye ile Azerbaycan arasında gerçek anlamda siyasi ilişkilerin başladığı 15. yüzyıla kadar olan dönemde Azerbaycan’ın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı anlatılmakta ve Azerbaycan bölgesinin yapısı üzerinde durulmaktadır. Kitabın dördüncü bölümünde, kırılma noktaları belirtilerek 10 döneme ayırdığımız Türkiye-Azerbaycan siyasi ilişkilerine değinilmektedir. Kitabın beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde 15. yüzyıldan günümüze kadar kırılma noktaları göze alınarak dönem dönem Azerbaycan’ın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ve değişimi aktarılmaktadır. Kitabın dokuzuncu bölümünde, günümüzde Hazar bölgesindeki en büyük sorun olan Dağlık-Karabağ sorunu geçmişten günümüze incelenmektedir. Kitabın onuncu bölümünde; Azerbaycan’ın enerji stratejisi ve Güney Gaz Koridoru ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Kitabın on birinci ve son bölümünde ise; Azerbaycan bölgesinin yeni tartışılmaya başlayan, fakat kökeni oldukça geçmişe dayanan bir sorunu olan Hazar’ın hukuki statüsü incelenmektedir.

UPA yazarlarından Sina Kısacık’ın Yeditepe Üniversitesi doktora öğrencileri ve asistanları, Hakan Sezgin Erkan ve Damla Sevimli ile birlikte yazmış olduğu Türkiye’nin Komşuları serinin bu ilk kitabı, Kanes Yayınları tarafından piyasaya sürülmüştür. Kitabı tüm seçkin kitapçılardan ve internet üzerinden satın alabilirsiniz.

İdefix

Kitapyurdu

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.