PROF. DR. ERDOĞAN TAŞKIN MÜLAKATI

upa-admin 13 Kasım 2017 1.518 Okunma 0
PROF. DR. ERDOĞAN TAŞKIN MÜLAKATI

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın (1956-)[1], Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Başkanı olan bir Türk akademisyendir. Taşkın, lisans derecesini 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye bölümlerinden, yüksek lisans derecesini 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme anabilim dalından ve doktora derecesini 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik anabilim dalından almıştır. 2001 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör olan Taşkın, Beykent Üniversitesi’nden önce İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi’nde görev yapmış deneyimli bir akademisyendir. Prof. Dr. Erdoğan Taşkın’ın yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış birçok bilimsel makale ve bildirisi bulunmaktadır. Taşkın’ın ayrıca Pazarlama ve İşletme alanlarında birçok kitabı da bulunmakta[2] ve bu kitaplar çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Prof. Dr. Erdoğan Taşkın’la Beykent Üniversitesi’nde ofisinde gerçekleştirdiğimiz mülakatın metnini aşağıda bulabilirsiniz.

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın

Yrd. Doç. Dr. Ozan Örmeci: Hocam mülakat teklifimizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle uzmanı olduğunuz pazarlama konusundan başlamak isterim. Pazarlamanın ayrı bir bilim dalı olarak akademide yer bulması ve Türkiye’de gelişimi hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz?

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın: Birinci Dünya Savaşı öncesinde Amerika’da Ürün Bilgisi dersi içinde pazarlama (marketing) kavramına rastlanmıştır. Zamanla, pazarlama ve satış konuları piyasadaki uygulamalardan ders kitaplarına girmeye başlamıştır. Pazarlama ve satışın bilimsel yönünün ağırlık kazanması ise, savaş sonrası önce Amerika’da, daha sonra da Batı Avrupa ülkelerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı sonrasında Robert Kolej ve ardından Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nda “Marketing” bir ders olarak verilmiştir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme kürsüsünde, 1956 yılında, Prof. Dr. Mehmet Oluç’un “Pazarlama” başlığını taşıyan ilk pazarlama kitabının yayınlanmasının ardından, Pazarlama bir bilim dalı olarak öğretilmiş ve geniş kitlelere yayılmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Ozan Örmeci ve Prof. Dr. Erdoğan Taşkın

(13.11.2017, Beykent Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ozan Örmeci: Bir pazarlama uzmanı akademisyen gözüyle Türkiye’deki siyasete baktığınızda, Siyaset Bilimcileri ilgilendirebilecek önemli hangi noktaları görüyorsunuz? Sizce bu konuda başarılı olan siyasetçiler ve siyasi partiler var mı?

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın:  Siyaset Bilimcileri ilgilendirebilecek önemli nokta, konumuz açısından uluslararası ticaret olarak görünmektedir. Küresel ticaret, dış siyasetin ve uluslararası ilişkilerin günümüzde en önemli bir boyutu olmuştur. Özellikle ihracatı desteklemesi gereken siyasal partiler ve parti yönetimlerinin dalgalı siyasi söylemleri, gerek iç, gerekse dış piyasada pazarlama yapan bütün işletmeleri olumsuz yönde etkilemiş ve son yıllarda satışları ciddi şekilde düşmüştür. Oysa siyaset, bir toplumun tümünü ilgilendiren veya toplumun iktisadi boyutunu oluşturan işletmeler ve dış ülkeler arasındaki ilişkileri kazanç sağlama yönünde düzenlemeliydi. Ülkemizde işletmeleri etkileyen siyaset olgusu, kimin neyi, ne zaman ve ne şekilde karar alacağının bilinmediği bir görünümdedir. Uluslararası pazarlama açısından, siyaset, ülkenin kıt kaynakları üzerinde egemenlik ve iktidar çekişmesini, diğer bir açıdan ise çatışan talep ve çıkarları bağdaştırmak ve genel toplum sistemi içinde uyumu sağlamak ve korumak zorundadır. Ulusal siyasi ve yasal çevre, devletin ve siyasi iktidarın uluslararası pazarlamaya yönelik doğrudan veya dolaylı uygulamalarını kapsar.

Dünya çapındaki pazarlama için en önemli konu, uluslararası piyasalara girişi zorlaştıran bu piyasalar önündeki engeller veya duvarlardır. Stratejik olarak uluslararası piyasalara girebilmek için, pazarlama karmasının 4 P’sine ek olarak 2 P’ye daha ihtiyaç vardır. Bu yeni P’ler; güç (Power) ve halkla ilişkiler (Public Relations) şeklindedir. Philip Kotler, bu stratejik düşünceyi “mega marketing” olarak isimlendirmektedir. Pazarlamada hedef, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken, onlara kârlı tekliflerin sunulmasını düzenleme görevidir. Bununla birlikte, bazen müşteri olmayanlara da doğru zamanda ve doğru miktarda bir baskı ile ek yararların yaratılması gerekir. Bu nedenle, mega veya büyük pazarlama, belirli piyasalara girmek ve bu piyasalarda faaliyet gösterebilmek için gereken beceri ve kaynaklara daha geniş bir açıyla bakılmasını gerektirir. Piyasaya girişte engel yaratanları aşmak ve bu piyasadaki müşterilere cazip teklifler sunmak gerekir. Bunun için, mega pazarlama belirli piyasalara girmek ve bu piyasalarda faaliyet gösterebilmek için stratejik olarak uyumlaştırılmış, iktisadi, siyasi, psikolojik ve halkla ilişkilerle ilgili birçok becerinin kazanılması olarak tanımlanır. Mega pazarlama, hem iç, hem de uluslararası durumlarda mücadelede bulunmaktır. 

Donald Trump

Yrd. Doç. Dr. Ozan Örmeci: İşadamı Donald Trump, geçtiğimiz yıl kendisine hiç şans tanınmamasına karşın ABD Başkanı seçildi. Trump, seçim kampanyasında pazarlama ve reklamcılık metotlarından yararlandı ve klasik Siyaset Bilimi teorilerinden ziyade halka en yakın gelen ve dikkat çekebilecek söylem ve hareketlere yer verdi. Trump’ın kampanyasını bir uzman gözüyle değerlendirdiğinizde bize neler söyleyebilirsiniz?

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın: Donald Trump Başkanlık kampanyasının en önemli konusu sosyal medya araçlarının kullanımıdır. Donald Trump’ın seçim ekibi, geleneksel pazarlama yerine sanal pazarlama uygulamalarından geniş ölçüde yararlanmış ve bu şekilde başarılı olmuştur.

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın’dan “Uluslararası Pazarlama”

Yrd. Doç. Dr. Ozan Örmeci: Sayın hocam, pazarlama alanında Türkiye ve dünyada önemli kişiler kimlerdir? Okurlarımıza kimleri okumalarını tavsiye edersiniz?

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın: Kitaplar ve yazarlar çok. Öncelikle okunması gereken liste ise çok uzun. Aşağıda size detaylı bir liste sunmaya çalışayım

 • Arıkan, Rauf & Odabaşı, Yavuz, Tüketici Davranışı ve Tüketicilik Bilinci, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 1992.
 • Doyle, Peter, Değer Temelli Pazarlama, Çev. Gülfidan Barış, 3.Baskı, MediaCat Yayını, İstanbul, 2003.
 • Hollensen, Svend, Marketing Management: A Relationship Approach, Second Edition, Prentice Hall, 2010.
 • Karatani, Kojin, Dünya Tarihinin Yapısı-Üretim Tarzlarından Mübadele Tarzlarına, Çev. Ali Karatay, Metis Yayınları, İstanbul, 2017.
 • Kim, W. Chan & Mauborgne, Renée, Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant, Harvard Business Publishing, Boston, 2005.
 • Kotler, Philip & Armstrong, Gary, Principles of Marketing, Global 13th Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2010.
 • Kotler, Philip, “Mega marketing”, Harvard Business Review,  March-April 1986, ss. 117-118.
 • Kurtuluş, Kemal, Pazarlama Araştırmaları, Genişletilmiş Yedinci Basım, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004.
 • Lambert, Douglas M. & Stock, James R. & Ellram, Lisa M., Fundamental of Logistics Management, Irwin McGraw-Hill, Boston, 1998.
 • Lovelock, Christopher & Wirtz, Jochen, Services Marketing-People, Technology, Strategy, Seventh Global Edition, Pearson, New Jersey, 2011.
 • Ludwig, George, Power Selling: Seven Strategies for Cracking the Sales Code, Dearborn Trade, A Kaplan Professional Company, Chicago, 2004.
 • Mucuk, İsmet, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 2004.
 • Oluç, Mehmet, “Tutundurma-Promotion İletişim-Communication”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl 3, Sayı: 17, (Eylül/Ekim)1989, ss. 10-12.
 • Oluç, Mehmet, “Pazarlama Sözcüğünün Ortaya Çıkması ve Pazarlama Düşüncesindeki Gelişme”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, (Ocak-Şubat)1987, ss. 3-4.
 • Oluç, Mehmet, “Satın Alıcıların Davranışlarının Dinamikleri I”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 27, (Mayıs-Haziran) 1991, s. 2.
 • Oluç, Mehmet, “Satış İşlerinin Nitelikleri ve Türleri”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 26, (Mart-Nisan) 1991, ss. 13-15.
 • Reece, Monique, Real Time Marketing for Business Growth-How to Use Social Marketing, and Create a Culture of Execution, Pearson, New Jersey, 2010.
 • Solomon, Michael R., Consumer Behavior-Buying, Having, and Being, Ninth Global Edition, Pearson, New Jersey, 2011.
 • Spurling, David, İş Dünyası ve Ticaret, Çev. Nurettin Turan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995.
 • Sukhdev, Pavan, Corporation 2020-Transforming Business for Tomorrow’s World, Island Press, Washington, 2012.
 • Sundarajan, Arun, The Sharing Economy-The End of Employment and the Rise of Crowd Based Capitalism, MIT Press Cambridge, Massachusetts, 2017.
 • Taşkın, Erdoğan, Müşteri İlişkileri Eğitimi, Üçüncü Basım, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2005.
 • Taşkın, Erdoğan, Satış Arkadaşınız-Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Üçüncü Basım, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 2010.
 • Taşkın, Erdoğan, Satış Teknikleri Eğitimi, Sekizinci Basım, Papatya Yayıncılık, İstanbul,2006.
 • Taşkın, Erdoğan, Satışçıların Yönetimi, Üçüncü Basım, Erko Yayıncılık, İstanbul, 2007.
 • Taşkın, Erdoğan, Yönetim Pazarlama Satış, Dördüncü Basım, Türkmen Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Zichermann, Gabe & Linder, Joselin, Game-Based Marketing: Inspire Customer Loyalty Through Rewards, Challenges, and Contests, John Wiley, New Jersey, 2010.

 

Yrd. Doç. Dr. Ozan Örmeci: Bize vakit ayırdığınız için size okurlarımız adına teşekkür ederim.

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın: Ben de size içtenlikle teşekkür ederim. Şen ve esen kalın…

 

Röportaj: Yrd. Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ

Tarih: 13 Kasım.2017

 

[1] Hakkında bilgiler için; http://www.beykent.edu.tr/beykent/akademisyen/480/prof-dr-erdogan-taskin.

[2] Kitaplara şu linklerden bakılabilir;

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.