DİĞERLERİ »

TÜRKİYE VE OLİMPİYAT OYUNLARI

TÜRKİYE VE OLİMPİYAT OYUNLARI

upa-admin Temmuz 29, 2012 0

MÖ 8. ve 4. yüzyıllar arasında Zeus onuruna düzenlenen Antik Yunan medeniyetindeki Olimpiyatlardan esinlenerek Fransız eğitimci ve tarihçi Baron Pierre De Coubertin’in 1894’te kurduğu Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin önderliğinde yeniden 1896 yılında Atina’da düzenlenmeye başlayan

Read More »
DEMOCRATIZATION OF EUROPE: DIFFERENT PERSPECTIVES

DEMOCRATIZATION OF EUROPE: DIFFERENT PERSPECTIVES

upa-admin Temmuz 19, 2012 0

ABSRACT SUMMARY:  It has always been difficult to find an appropriate theory, which best explains the democratization or democratic consolidation in European countries. Each theory brings up some convincing arguments. Nevertheless, none of them

Read More »
DİPLOMASİNİN GERÇEK YÜZÜ

DİPLOMASİNİN GERÇEK YÜZÜ

upa-admin Temmuz 14, 2012 0

Hans Morgenthau diplomasiyi “ulusal çıkarların barışçıl yollardan korunması” olarak tanımlamıştır. Bir diğer tanıma göre diplomasi “uluslararası ilişkilerin barışçı yol ve araçlarla yürütülmesi sanatıdır”. Hüner Tuncer’e göre diplomasi “devletler arasındaki ilişkilerin müzakereler aracılığıyla sürdürülmesidir”. Ernest

Read More »
SABETAI ZVI AND SABETAISM DISCUSSIONS IN TURKEY

SABETAI ZVI AND SABETAISM DISCUSSIONS IN TURKEY

upa-admin Temmuz 13, 2012 0

Sabetai Zvi[1] (1626-1676) was a Jewish ecclesiastic and Kabbalist who was born in Smyrna (İzmir) as an Ottoman Jew.[2] Zvi later enunciated himself as the long-awaited Jewish Messiah, became the founder of the Jewish-Sabetaist movement and inspired

Read More »
REPUBLICAN PEOPLE’S PARTY’S IDEOLOGICAL CRISIS

REPUBLICAN PEOPLE’S PARTY’S IDEOLOGICAL CRISIS

upa-admin Temmuz 5, 2012 0

After three consecutive defeats against ruling Justice and Development Party in 2002, 2007 and 2011, Turkey’s first political party Republican People’s Party is having difficult days while fluctuating between Kemalism and social democracy. Republican

Read More »
DÜNYA EKONOMİSİNDE KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME EĞİLİMLERİNİN EKONOMİYE YANSIMALARI

DÜNYA EKONOMİSİNDE KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME EĞİLİMLERİNİN EKONOMİYE YANSIMALARI

upa-admin Temmuz 3, 2012 0

Günümüz dünyasında yaşanan küreselleşme sürecinde, gelişmiş ülkelerin refah düzeyini arttırdığı ve gelişmekte olan ülkelerin ise sermaye kaybının hızlandığı gözlenmektedir. Buradan hareketle, küreselleşmenin; doğrudan doğruya gelişmekte olan ülkeler için bir felaket olduğu manasını çıkarmaksızın, gelişmiş

Read More »
TURKISH CONSTITUTIONS (1921, 1924, 1961, 1982) IN COMPARATIVE PERSPECTIVE

TURKISH CONSTITUTIONS (1921, 1924, 1961, 1982) IN COMPARATIVE PERSPECTIVE

upa-admin Haziran 24, 2012 0

Constitution as a dictionary definition means “the system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, or the like, is governed”[1]. There is no doubt that a constitution is the primary institutional

Read More »
KÜRT VE KÜRTÇE NEDİR?

KÜRT VE KÜRTÇE NEDİR?

upa-admin Haziran 24, 2012 0

Genç ve istekli bir gencimizle konuşurken, kendisi bana çok ilginç bir soru sordu. Kendisinin Tuncelili ve Alevi olmasına rağmen bana, “Bir Kürt Alevi olamaz değil mi?” sorusunu yöneltti. Altta ise benim cevabımı okuyabilirsiniz. “Şimdi

Read More »
SU PETROLDEN DAHA KIYMETLİ OLACAK

SU PETROLDEN DAHA KIYMETLİ OLACAK

upa-admin Haziran 15, 2012 0

İnsan neslinin devamı için büyük önem arz eden, tabiatın yaşam kaynağı olan su, doğanın dengesinin bozulması ve kaynakların hoyratça kullanılması sebebiyle gelecek yıllarda önüne geçilemez sorunların zeminini hazırlarken, kıtlığı nedeniyle gelecek kuşakların yaşamını tehdit

Read More »
GECİKMİŞ MERHABA VE SOSYAL MEDYA

GECİKMİŞ MERHABA VE SOSYAL MEDYA

upa-admin Mayıs 21, 2012 0

Uluslararası Politika Akademisi projesi için sevgili Ahmet Ceylan benimle irtibata geçtiğinde, bu girişimi heyecan verici bulmuştum. Proje hızla yaşama geçip ilk ürünler ortaya çıkmaya başladığında heyecanım yerini takdir hislerine bıraktı. İyi bir iş gerçekten

Read More »