çok uluslu şirketler »

ELEŞTİREL BAĞLAMDA KÜRESELLEŞME KAVRAMI

ELEŞTİREL BAĞLAMDA KÜRESELLEŞME KAVRAMI

upa-admin Kasım 20, 2012 0

Giriş Küreselleşme genel bir ifadeyle ürün, hizmet ve bilginin ülke sınırlarını aşarak diğer devletlere ulaşmasıdır. Ayrıca küreselleşme, ülkeler ve uluslararası örgütler arası karşılıklı ekonomik, kültürel ve siyasi bağımlığı arttıran bir süreçtir. Dünya iktisat tarihi

Read More »
DÜNYA EKONOMİSİNDE KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME EĞİLİMLERİNİN EKONOMİYE YANSIMALARI

DÜNYA EKONOMİSİNDE KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME EĞİLİMLERİNİN EKONOMİYE YANSIMALARI

upa-admin Temmuz 3, 2012 0

Günümüz dünyasında yaşanan küreselleşme sürecinde, gelişmiş ülkelerin refah düzeyini arttırdığı ve gelişmekte olan ülkelerin ise sermaye kaybının hızlandığı gözlenmektedir. Buradan hareketle, küreselleşmenin; doğrudan doğruya gelişmekte olan ülkeler için bir felaket olduğu manasını çıkarmaksızın, gelişmiş

Read More »
ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN BİR AKTÖRÜ OLARAK ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN BİR AKTÖRÜ OLARAK ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER

upa-admin Mart 27, 2012 0

Serbest piyasa ekonomisi ve küreselleşme olgusunun dünya çapında hızla yayılması, büyük sermayelere sahip olan çok uluslu şirketlerin sadece ekonomik anlamda değil, siyasi anlamda da çok büyük öneme  sahip olmasına neden olmuştur. Genel tanımıyla çok

Read More »