francis fukuyama »

COLLOQUY WITH NOVRUZ MAMMADOV ON CRISES OF INTERNATIONAL LAW AND GOVERNANCE

COLLOQUY WITH NOVRUZ MAMMADOV ON CRISES OF INTERNATIONAL LAW AND GOVERNANCE

upa-admin Ekim 10, 2015 0

Nowadays, we are witnessing serious crisis of international law and governance. It is the major crisis of international legal system that emerged from the horrors of the World War II and aimed at adhering

Read More »
DÜNYA İKİLEM KARŞISINDA: DÜZEN Mİ, KAOS MU?

DÜNYA İKİLEM KARŞISINDA: DÜZEN Mİ, KAOS MU?

upa-admin Kasım 10, 2014 0

Birçok uzman, küresel çapta jeopolitik gelişmelerin dinamiğini öngörmeye kalkışıyorlar. Dünyanın jeopolitik manzarasının sistemli şekilde yenilenmesi imkanları tartışılmıştır. Çeşitli senaryolar ileri sürülüyor, fakat kesin kabul edilebilecek bir yaklaşım şimdilik mevcut değil. Bazı analistler, modern küresel

Read More »
FUKUYAMA’NIN “STATE BUILDING” TEZİ VE KOSOVA EULEX SKANDALI İLE ORTAYA ÇIKAN YOLSUZLUKLAR İLE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERE OLAN GÜVENSİZLİK

FUKUYAMA’NIN “STATE BUILDING” TEZİ VE KOSOVA EULEX SKANDALI İLE ORTAYA ÇIKAN YOLSUZLUKLAR İLE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERE OLAN GÜVENSİZLİK

upa-admin Kasım 2, 2014 0

Japon asıllı Amerikalı ünlü düşünür Francis Fukuyama, savaş sonrası toplumların yeniden yapılandırılmasında ve terör üreten merkezlerin ortadan kaldırılmasında “devlet inşası”nı kaçınılmaz olarak görüp, bu yapılandırmanın  ilk aşamasını “çatışma sonrası yeniden yapılandırma” olarak adlandırıyor  ve

Read More »
YRD. DOÇ. DR. OZAN ÖRMECİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELERİ ADA TV’DE YORUMLADI

YRD. DOÇ. DR. OZAN ÖRMECİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELERİ ADA TV’DE YORUMLADI

upa-admin Ekim 31, 2014 0

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı ve Uluslararası Politika Akademisi (UPA) Genel Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ozan Örmeci, 29 Ekim 2014 tarihinde Ada Tv’de yayınlanan “Öğlen Ajansı” programına katıldı

Read More »
ABD’NİN YENİ ORTADOĞU PLANI: IŞİD BASKI ARACI MI?

ABD’NİN YENİ ORTADOĞU PLANI: IŞİD BASKI ARACI MI?

upa-admin Temmuz 11, 2014 0

“Irak ve Şam İslam Devleti” (IŞİD) denen terör örgütü tüm Ortadoğu’yu korku altında tutmakta devam ediyor. Bağdat’ın ona karşı kararlı mücadele edememesi ve bazı siyasetçilerin verdikleri ifadeler bir çok sorular yaratıyor. Örneğin, Irak Kürtlerinin

Read More »
REALİZMİN İHYASI VEYA “TARİH DEVAM EDİYOR”

REALİZMİN İHYASI VEYA “TARİH DEVAM EDİYOR”

upa-admin Mayıs 22, 2014 0

Ukrayna’daki son olaylar devletlerin dış politikasının herhangi evrensel çıkarlara, ulvi değerlere değil, belli ulusal çıkarlara hizmet eden realist yaklaşım üzerine kurulduğunu teyit etti. Bu nedenle, yakın zamana kadar büyük ölçüde idealist bakışlara köklenen Batı

Read More »
RESURGENCE OF REALISM OR “HISTORY CONTINUES”

RESURGENCE OF REALISM OR “HISTORY CONTINUES”

upa-admin Mayıs 22, 2014 0

Recent events have proven that the foreign policies of different nations serve not to the universal interests and transcendent values, but rather they are based on a realist approach, driven by self-interest. Therefore, in

Read More »
JEOSİYASETİN DÖNÜŞÜ: LİDERLİK YARIŞININ YENİ AŞAMASI MI?

JEOSİYASETİN DÖNÜŞÜ: LİDERLİK YARIŞININ YENİ AŞAMASI MI?

upa-admin Mayıs 14, 2014 0

Son zamanlarda analistler dünyanın jeopolitik düzeninde köklü değişikliklerin gittiğinden sık sık yazıyorlar. Bu bağlamda meydana yeni jeopolitik şekillenmelerin çıktığından konuşuyorlar. Bu sürecin bir bütün olarak dünya politikasını değiştiği iddia edilmektedir. Düşündürücüdür ki, uzmanlar küresel

Read More »
BİR RUS PARADOKSU: ETNO-DİNSEL LİBERALİZM

BİR RUS PARADOKSU: ETNO-DİNSEL LİBERALİZM

upa-admin Şubat 11, 2014 0

Rus milli karakterinin en belirgin özelliği “vatanseverlik”tir. Her millet kendi vatanını sever, bu gayet tabi ki son derece normal bir durumdur. Ancak Rusların vatanseverlik kavramında oldukça mistik bir hava vardır. Ruslar için “Anavatan” kavramı

Read More »
KÜRESEL ORTA SINIF: YENİ KARGAŞA KAYNAĞI?

KÜRESEL ORTA SINIF: YENİ KARGAŞA KAYNAĞI?

upa-admin Temmuz 22, 2013 0

Ünlü çözümlemeci Francis Fukuyama (Frensis Fukuyama) Türkiye ve Brezilya’da yaşanan son protesto eylemlerinin sosyolojik-politik çözümlemesini yapmıştır. O, bu süreçlerde çağdaş toplumlarda meydana gelen yeni sosyal kesimin temel rol oynadığı görüşünü ileri sürmüştür. Hızla gelişen

Read More »