HAKKIMIZDA

Teknolojinin ve iletişimin değişerek geliştiği, kişi hak ve hürriyetlerinin çağın en önemli değerleri haline geldiği 21. yüzyıl dünyasında, toplumlar arası ilişkiler artık sadece diplomatların masa başı faaliyetleriyle yürüttükleri çalışmalar olmaktan çıkmıştır. 21. yüzyılın küreselleşen dünyası ile birlikte, her alanda olduğu gibi, siyaset ve uluslararası ilişkilerde de sivil inisiyatifler şüphesiz ki büyük önem kazanmıştır. Bu bağlamda, 2012 yılında kurulan Uluslararası Politika Akademisi (UPA) inisiyatifi, yapacağı ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki çalışmalar ile takipçilerini değişen dünya dinamikleri hakkında bilgilendirmeyi ve fikir sahibi yapmayı amaçlamaktadır.

“Küresel düşün, yerel hareket et” prensibi ile yola çıkan UPA, gerek yurt içi, gerekse yurt dışı bağlantıları ile farklı akademik düşünce ve eğilimleri bünyesinde toplamayı ve üniversiteler ile tesis etmiş olduğu organik bağlar vasıtasıyla tüm düşünen zihinleri bu sivil-akademik inisiyatife dahil etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmalar sonucunda ise, UPA, sadece ulusal ve bölgesel değil, küresel ölçekteki sorunlara da çözüm olacak düşünceler üretmeyi ve gelecekle ilgili doğru öngörülerde bulunmayı amaçlamaktadır.

Doç. Dr. Ozan Örmeci’nin Genel Koordinatörlüğünde hayata geçirilen bu proje, kısa sürede tüm ülke sathında örgütlenmeyi ve adeta bir düşünce kuruluşu gibi çalışarak Türkiye’ye yeni Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. UPA, barış, demokrasi ve insan hakları prensipleri doğrultusunda hareket eden bağımsız bir oluşumdur. UPA’nın sloganı; “Dünyaya açılan pencereniz!” olarak belirlenmiştir.

Genel Koordinatör ve Kurucu: Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ (ozanormeci@gmail.com)

Genel Koordinatör: Doç. Dr. Deniz TANSİ (dtansi@gmail.com)

Genel Koordinatör: Dr. Eren Alper YILMAZ (alpery@adu.edu.tr)

Kurucular:

Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ (ozanormeci@gmail.com)

Ahmet CEYLAN (ahmetceylanuuniv@gmail.com)

İsa USLU (isa.uslu20@gmail.com)

Tülin AVCU

Web Admin: Adem ŞENTÜRK (adem@turkdigitalmedia.com)