OĞUZHAN GÖKSEL

upa-admin 14 Kasım 2016 4.881 Okunma 0
OĞUZHAN GÖKSEL

Oğuzhan Göksel, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi (Yardımcı Doçent Doktor) olarak görev yapmaktadır. BRISMES’e (Britanya Ortadoğu Çalışmaları Topluluğu) bağlı bir akademik dergi olan New Middle Eastern Studies’de de editörlük ve yayın kurulu üyeliği görevlerini üstlenmektedir. Ortaöğretimini Bilfen Koleji, lise eğitimini ise Kadıköy İstanbul Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Uluslararası İlişkiler bölümünden 2010 yılında üçüncülük derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimine Birleşik Krallık’ta bulunan Durham University’de devam etmiştir. Türk dış politikasında AK Parti döneminde yaşanan değişim ve bunun Türkiye-İsrail ilişkilerine etkilerini sosyal inşacılık ekolünün ışığında ele aldığı bitirme teziyle Uluslararası İlişkiler (Ortadoğu Politikası) alanında yüksek lisansını 2011 yılında “yüksek şeref” derecesiyle tamamladı. Doktora çalışmalarını Durham University School of Government and International Affairs Dekanı olan Prof. Dr. Emma C. Murphy’nin tez danışmanlığında sürdürdü. “Assessing the Turkish Model: The Modernisation Trajectory of Turkey through the Lens of the Multiple Modernities Paradigm” başlıklı doktora tezinde “Türk modeli” tartışmaları bağlamında Türkiye, Mısır ve Tunus’un modernleşme süreçlerini karşılaştırmalı olarak ele aldı ve mevcut literatürdeki çoklu modernlikler yaklaşımının Batı-dışı toplumların tarihsel tecrübelerini analizde etkin bir yaklaşım olduğunu öne sürdü. 2015 yılında Siyaset Bilimi doktoru olarak mezun oldu ve ülkesine dönerek halen çalışmakta olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevine başladı. Çalışmaları, alanın saygın hocalarından olan Prof. Dr. Fawaz Gerges, Doç. Dr. Hüseyin Işıksal ve Yrd. Doç. Dr. Ozan Örmeci tarafından hazırlanan uluslararası akademik kitaplarda ve çeşitli hakemli uluslararası dergilerde (Mediterranean Politics, British Journal of Middle Eastern Studies, Turkish Studies) yayınlanmıştır. Temel ilgi ve çalışma alanları şunlardır: Modernleşme ve Modernite Teorileri, Karşılaştırmalı Siyaset, Tarihsel Siyasal Sosyoloji, Kalkınmanın Ekonomi Politiği, Dış Politika Analizi.

Oğuzhan Göksel is Assistant Professor at the department of Political Science and International Relations in Istanbul 29 Mayis University, Turkey. He also works as editor for New Middle Eastern Studies journal. He completed his PhD degree in the School of Government and International Affairs & Ustinov College at Durham University, UK in 2015. Dr. Göksel’s works have been published in various edited books and international peer-reviewed journals such as Mediterranean Politics, British Journal of Middle Eastern Studies and Turkish Studies. His most recent publication is entitled “In Search of a Non-Eurocentric Understanding of Modernization: Turkey as a Case of ‘Multiple Modernities'” (Mediterranean Politics 21 (2): 246-267). Göksel’s main areas of research are: Modernization and Theories of Modernity, Comparative Politics, Historical Sociology and Political Economy of Development.

Academia: https://29mayis.academia.edu/OguzhanGoksel

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=5kEPMygAAAAJ&hl=en

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.