GÜNEY FERHAT BATI

upa-admin 12 Şubat 2018 1.176 Okunma 0
GÜNEY FERHAT BATI

1982 Mardin/Midyat doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Midyat’ta tamamladı. 2007 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk bölümünün Adalet önlisans programını 2012 yılında bitirdi. Aynı üniversitenin İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi SBE İşletme tezsiz yüksek lisans programını 2015 yılında tamamladı. İstanbul Arel Üniversitesi SBE İşletme Yönetimi tezli yüksek lisans programından “Avrupa Birliği Genişleme Politikası ve Batı Balkanlar Perspekti­fi” adlı teziyle 2016 yılında mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nda 2007-2012 yılları içerisinde Midyat ilçesi Yayvan Tepe İlköğretim Oku­lu, Atatürk İlköğretim Okulu ve Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapmıştır. 2018 yılından beri Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarının yanında, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Uluslararası Politika Akademisi (UPA) köşeyazarı ve DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Akademik İlişkiler danışmanıdır. Uzmanlık alanları Avrupa Birliği, Balkanlar, Akdeniz Politikası, Uluslararası Politik Ekonomi ve Kamu Politikası’dır.

Email: guneyferhat26@gmail.com / f.midyat@auc.edu.tr.

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.