GÜNEY FERHAT BATI

upa-admin 12 Şubat 2018 67.666 Okunma 0
GÜNEY FERHAT BATI

6 Haziran 1982 Mardin-Midyat doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Midyat’ta tamamladı. 2007 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF-İşletme bölümünden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2014 yılında ve Uluslararası İlişkiler bölümünden de 2019 yılında mezun olmuştur. 2015 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (SBE) İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladı. 2016 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün İşletme Yönetimi programında Prof. Dr. Uğur Özgöker danışmanlığında hazırladığı “Avrupa Birliği Genişleme Politikası ve Batı Balkanlar Perspekti­fi” konulu tezini başarıyla savunarak tamamlamıştır. 2007-2012 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli okullarında öğretmenlik mesleğini icra etti. Halen Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Güney Ferhat Batı’nın, Prof. Dr. Hasret Çomak ve Öğr. Gör. Nursel Sağıroğlu’nun editörlüklerinde yayımlanan Türk Siyasal Hayatında Hukuk Devleti Kurumlarına ve Anayasal Sisteme Yönelik Girişimler (2017, Beta Yayınları) adlı kitapta bir makalesi yer almaktadır. Ayrıca, Prof. Dr. Hasret Çomak ve Doç. Dr. Burak Şakir Şeker’in editörlüklerinde yayımlanan Karadeniz Jeopolitiği (2018, Beta Yayınları) adlı kitapta bir ve Akdeniz Jeopolitiği (2019, Nobel Yayınları) adlı kitapta da iki makalesi yer almaktadır. Bunlar dışında, AB’nin Doğu Sınırı Balkanlar (2016, Derin Yayınları), Uluslararası Siyasi Ekonomik Askeri ve Sosyo-Kültürel Örgütler (2017, Der Yayınları) ve Batı Uygarlığının Gelişimi ve Türkiye-AB İlişkileri (2018, Yeni Yüzyıl Yayınları) adlı eserlerin yazarıdır. Ayrıca, Uluslararası Politika Akademisi (UPA) akademik girişiminde köşe yazarı, Yörünge Dergisi ve M5 Ulusal Güvenlik Savunma ve Strateji Dergisi yazarı ve DMW-Uluslararası Diplomatlar Birliği’nde danışmandır. Akademik çalışmalarının yanında, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora eğitimine devam etmekte ve birçok bilimsel dergide yayımlanan makalesi ve analizi bulunmaktadır. Uzmanlık ve çalışma alanları; Avrupa Birliği, Balkanlar, Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Kamu Politikası ve Yerel Yönetimler’dir.

Email: guneyferhat26@gmail.com / f.bati@auc.edu.tr

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.