AYŞE KAŞIKIRIK

upa-admin 18 Mart 2021 1.379 Okunma 0
AYŞE KAŞIKIRIK

Ayşe Kaşıkırık, 1988 İstanbul doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlayarak, 2006 yılında Fatih Ahmet Rasim Anadolu Lisesi’nden okul birincisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’ni onur derecesiyle tamamladı. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (SBE) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programında “Cinsiyet Eşitlikçi Perspektifle Belediye Bütçeleri: Fatih Belediyesi” konulu tezini başarıyla savunmuştur. İstanbul Üniversitesi SBE’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında doktora eğitiminde tez aşamasındadır. 2013-2016 yılları arasında TÜBİTAK’ta liderlik, girişimcilik, performans yönetimi ve insan kaynakları yönetimi projelerinde araştırmacı olarak görev aldı. 2017-2020 yılları arasında KA.DER’de (Kadın Adayları Destekleme Derneği) projeler koordinatörü olarak, kadın dostu kentler, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve kadınların eşit temsili odağında projeler yürüttü. 10 yılı aşkın mesleki hayatında ulusal ve uluslararası 25’ten fazla proje yönetti. Kadın çalışmaları, kentleşme politikaları, sosyal politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerel yönetimler alanındaki akademik çalışmalarını ve projelerini bağımsız araştırmacı olarak sürdürmektedir. Bu alanlardaki raporları ve makaleleri çeşitli bilimsel dergilerde yayımlandı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda sivil toplum kuruluşunda gönüllü olmakla birlikte kurucu üyelikleri vardır. Kaşıkırık, “Daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir dünya mümkün!” düşüncesinden hareketle, Nisan 2021’de, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı-KAPI’nı kurdu. KAPI’da özgün projeler üreterek, araştırmalar yaparak, yayınlar ve raporlar hazırlamayı hedefliyor. Böylelikle, toplumun tüm kırılgan kesimlerinin birbirinden öğrenmesine, güçlenmesine ve dayanışmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.


Ayşe Kaşıkırık was born in 1988 in Istanbul. She completed her primary, secondary and high school education in Istanbul and graduated from Fatih Ahmet Rasim Anatolian High School as the top student in 2006. She completed her undergraduate education at Istanbul Technical University, Department of Management Engineering with honors degree. She successfully defended her thesis on “Municipal Budgets with a Gender Equality Perspective: Fatih Municipality” in the Political Science and Public Administration graduate program at Istanbul University Institute of Social Sciences in 2017. She is at the dissertation stage in her doctorate (PhD) education in Istanbul University Political Science and Public Administration program. Between 2013-2016, she worked as a researcher in leadership, entrepreneurship, performance management and human resources management projects at The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK). Between 2017-2020, she carried out projects with the focus on women-friendly cities, gender equality, gender responsive budgeting and equal representation of women as the project coordinator at KA.DER (Association for Supporting Women Candidates). She has managed more than 25 national and international projects in her professional life for more than 10 years. She continues her academic studies and projects in the fields of women studies, urbanization policies, social policies, gender equality and local governments as an independent researcher. Her numerous reports and articles in these fields were published in various scientific journals. She has founding memberships as well as being a volunteer in many national and international non-governmental organizations. She became the founding president of “The Global Equality and Inclusion Network (KAPI) in April 2021, with the idea of “More equal and inclusive world is possible”. She aims to conduct original projects, research, publications and reports at KAPI. In this way, she targets to contribute to the learning, strengthening and solidarity of all fragile segments of society from each other.

Academia: https://istanbul.academia.edu/AyşeKaşıkırık

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ayse-Kasikirik

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=JxejiHwAAAAJ

DergiPark: https://dergipark.org.tr/tr/pub/@aysekasikirik

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/aysekasikirik/

Twitter: @aysekasikirik_

Email: aysekasikirik@yahoo.com

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.