AYŞE KAŞIKIRIK

upa-admin 18 Mart 2021 4.276 Okunma 0
AYŞE KAŞIKIRIK

Ayşe Kaşıkırık, 1988 İstanbul doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlayarak, 2006 yılında Fatih Ahmet Rasim Anadolu Lisesi’nden okul birincisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’ni onur derecesiyle tamamladı. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (SBE) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programında “Cinsiyet Eşitlikçi Perspektifle Belediye Bütçeleri: Fatih Belediyesi” konulu tezini başarıyla savunmuştur. İstanbul Üniversitesi SBE’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında doktora eğitiminde tez aşamasındadır. 2013-2016 yılları arasında TÜBİTAK’ta liderlik, girişimcilik, performans yönetimi ve insan kaynakları yönetimi projelerinde araştırmacı olarak görev aldı. 2017-2020 yılları arasında Kadın Adayları Destekleme Derneği’nde projeler koordinatörü olarak; kadın dostu kentler, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve kadınların eşit temsili odağında projeler yürüttü. Ulusal ve uluslararası çok sayıda sivil toplum kuruluşunda gönüllü olmak birlikte kurucu üyelikleri vardır. “Daha eşit ve kapsayıcı bir dünya mümkün!” temeline dayanan “Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı’nı kurdu. Yerel yönetimler, yerel siyaset, kent, toplumsal cinsiyet ve kadın alanında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Bu alanlarda çok sayıda rapor ve kitap bölümü yazdı. Makaleleri çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli “Olası İstanbul Depreminin Çevresel Zorunlu Göç Senaryosu ve Yönetimi” isimli projede doktora bursiyeridir.


Ayşe Kaşıkırık was born in 1988 in Istanbul. She completed her primary, secondary and high school education in Istanbul and graduated from Fatih Ahmet Rasim Anatolian High School as the top student in 2006. She completed her undergraduate education at Istanbul Technical University, Department of Management Engineering with honors degree. She successfully defended her thesis on “Municipal Budgets with a Gender Equality Perspective: Fatih Municipality” in the Political Science and Public Administration graduate program at Istanbul University Institute of Social Sciences in 2017. She is at the dissertation stage in her doctorate education in Istanbul University Political Science and Public Administration program. Between 2013-2016, she worked as a researcher in leadership, entrepreneurship, performance management and human resources management projects at The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK). Between 2017-2020, she carried out projects with the focus on women-friendly cities, gender equality, gender responsive budgeting and equal representation of women as the project coordinator at Association for Supporting Women Candidates. She is a volunteer and founding member in many national and international non-governmental organizations. She established the “Global Equality and Inclusion Network” based on “A more equal and inclusive world is possible!”. She continues her academic studies in the fields of local governments, local politics, the city, gender and women. She has written numerous reports and book chapters in these areas. Her articles have been published in various national and international scientific journals. She is a PhD scholarship holder in the TÜBİTAK-supported “Environmental Forced Migration Scenario and Management of Possible Istanbul Earthquake” project carried out by the Department of Political Science and Public Administration at the Faculty of Political Sciences at Istanbul University.

Academia: https://istanbul.academia.edu/AyşeKaşıkırık

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ayse-Kasikirik

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=JxejiHwAAAAJ

DergiPark: https://dergipark.org.tr/tr/pub/@aysekasikirik

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/aysekasikirik/

Twitter: @aysekasikirik_

Email: aysekasikirik@yahoo.com

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.