AHMET CEYLAN

upa-admin 24 Mart 2012 10.829 Okunma 0

2013 yılında Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce hazırlık eğitimini tamamlamıştır. Türk siyasal hayatındaki hükümet krizlerini odak alan tez çalışmasıyla 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden yüksek lisans derecesini elde etmiştir. Ceylan, 2018 yılında YÖK 100/2000 Öncelikli Alanlar programı çerçevesinde Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Göç Çalışmaları alanında doktora eğitimine başlamıştır. Beşeri ve İktisadi Coğrafya anabilim dalı yürütücülüğünde, disiplinlerarası bir programa tabi olarak Göç Çalışmaları alanında uzmanlaşan Ceylan, “1990 Sonrası Türkiye’ye Yönelik Göçlerin Değişen Yapısının Siyasal Partilerin Göç Politikalarına Etkileri” isimli teziyle 2022 yılında doktor unvanı elde etmiştir. Dr. Ceylan’ın temel çalışma alanları Göç, Diaspora ve Türk Siyasal Hayatı’dır.

Email: ahmetceylan.politik@gmail.com

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.