LİNDAU NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANLARI TOPLANTISI

upa-admin 02 Temmuz 2012 2.807 Okunma 0
LİNDAU NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANLARI TOPLANTISI

Lindau Almanya’nın güneyinde Bodensee gölünde yer alan, iki köprüyle birbirine bağlanmış küçük bir adadır. Bu küçük adada yer alan yapıların çoğu tarihi bir mahiyeti olan en az birkaç yüzyıllık eserlerdir. Yapıların zarar görmemesindeki en önemli sebep olarak, bölgenin 2. Dünya Savaşı esnasında Kızılhaç Lojistik Merkezi olma özelliği nedeniyle ateş altında kalmayışı gösterilebilir.

Adayı esas ilginç kılan özelliği ise bundan 62 yıl kadar önce düzenlenmeye başlanan uluslararası bir organizasyon olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Almanya dünyadan yabancılaşmış, organizasyon yapamayan, dünyadan kopuk bir mahiyet taşıyan zayıf ve dışlanmış bir ülke konumuna düşmüştür. 1950 yılı itibariyle konuyu öncelikli olarak ele alan iki sıradan doktor (Gustav Parade ve Franz Karl Hein) tıp aleminin dünya çapındaki önemli isimlerini bölgeye davet ederek Almanya’nın başarılı ve geniş katılımlı organizasyonlar vasıtasıyla yeniden uluslararası sistemin içerisine dahil edilmesine çalışmışlardır. Lindau yakınlarında malikanesi bulunan Wisburg Kontu İsveç Kökenli Kont Lennard Bernadotte’u fikirlerine ortak etmeyi başarmalarıyla birlikte hevesli bu iki doktor organizasyonun mali ve tanınırlık boyutu konusundaki sorunları aşmışlardır.

1950 yılında gerçekleştirilen ilk toplantının bütçesi sadece üç Wolkswagen almaya yetecek nispette dar olsa da etki alanı umulandan daha büyük olmuştur. Tüm olanaksızlıklara rağmen Nobel ödüllü yedi tıp adamının ve Almanya ile civar ülkelerden 400 kadar doktorun organizasyona iştirakı sağlanmıştır.[1] Kont Bernadotte ailesi ilerleyen yıllarda İsveç’deki nüfuzunu kullanmak suretiyle Nobel ödüllerini veren akademilerle temasa geçmiş ve organizasyona katılımı arttırmıştır. Organizasyonun amaçlandığı üzere gelenekselleşmesi ile birlikte tıp dışı alanlardan da Nobel ödüllü bilim insanları ve gelecek vaat eden başarılı araştırmacılar, Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları’na katılım göstermeye başlamışlardır. Bu noktada, organizasyona finansal destek sağlayan ülkelerin öğrencilerine nispeten daha yüksek katılım kontenjanı ayrılması dikkat çekici bir unsur olarak not düşülebilir.

62 yıldır her yaz düzenlenen bu güzide organizasyonda uluslararası sosyal ve sağlık sorunları ana hatlarıyla değerlendirilir. Geçtiğimiz yıl Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları’nın ana konusunu “Global Sağlık” oluşturmuş , açılış konuşmasını ise Microsoft’un kurucusu ABD’li ünlü iş adamı Bill Gates yapmıştır. Bu yaz başlayan  2012 Lindau Toplantılarında ise ağırlıklı gündem maddeleri; Kozmoloji, Kuantum Fiziği ve Enerji’dir.[2] CERN (The European Organization for Nuclear Research) projesinin gerekliliği fikrinin yine ilk kez bir Lindau organizasyonunda ortaya atılmış olması da organizsayonun uluslararası bilimdeki yerine işaret eden önemli bir enstantanedir.

CERN’de çalışan Türk bilim insanı Bilge Demirköz’ün, Dönemin Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ı böyle bir organizasyondan haberdar etmesi ve Babacan’a Türk araştırmacıların da bu güzide organizsayona iştirak edebilmelerinin sağlanması gerektiğini aktarmasının ardından konu TÜBİTAK gündemine taşınmıştır. Bakan Babacan ve TÜBİTAK arasında gerçekleşen fikir istişareleri sonucunda son üç yıldır genç Türk araştırmacıları da bu organizasyona katılım göstermektedir. TÜBİTAK, organizasyona katılacak olan Türk araştırmacılara ciddi miktarlarda finansal destek sağlamaktadır.

Almanlar adına genç bilim insanlarını beyin göçü kapsamında kendi ülkelerine çekebilmek için önemli bir tanıtım misyonu  olan Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları’nın bir diğer önemli başarısı da Nobel ödüllü bilim insanları ile hevesli genç araştırmacıları tanıştırması ve uzun süreli dostlukların inşa edilmesine katkı sağlamasıdır. Ayrıca ifade edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise genç araştırmacıların bu organizasyona yalnızca bir kez katılma haklarının bulunduğu ve bir daha sadece Nobel ödülü almaları durumunda katılabilecek olmalarıdır.

Toplantılar ile ilgili pek çok önemli veriyi; www.lindau-nobel.org adresinden edinmeniz mümkün.

 

Ahmet CEYLAN

  

DİPNOTLAR

[1] http://www.milliyet.com.tr/lindau-nobel-toplantilari/metin-munir/ekonomi/yazardetay/30.06.2010/1257065/default.htm

[2] http://www.lindau-nobel.org/

* Organizasyona katılan Türk araştırmacılar ile temas kurularak katkıları sağlanmıştır.

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.