Özcan ÖĞÜT

upa-admin 24 Ağustos 2012 9.764 Okunma 0

Özcan Öğüt, lisans derecesini Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden “yüksek onur” öğrencisi ve bölüm birincisi olarak 2010 yılında aldı. Yüksek lisans derecesini ise Barcelona’da Pompeu Fabra Üniversitesi’nin Siyasal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı “Güncel Demokrasiler; Milliyetçilik, Federalizm ve Çok-kültürlülük” bölümünde 2012 yılında tamamladı. Pompeu Fabra Üniversitesi Psikoloji bölümünden Prof. Dr. Verónica Benet-Martínez’in danışmanlığında “Hayalet Kimlik” (The Ghost Identity) adını verdiği yüksek lisans tezi; Türkiye örneği üzerinden toplumsal kimlik sorunlarının ortaya çıkış nedenleri ve şiddet patlamasının sosyo-psikolojik bunalım süreçleri üzerine bir kaos hipotezi sunan bir çalışmadır. Şimdilerde Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet ve Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümlerinde doktora eğitimlerine devam etmektedir. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekili yasama danışmanı olarak çalışmaktadır. Avrupa Konseyi Gençlik Hizmetleri, Avrupa Birliği Entegrasyon Projeleri, Reset Medeniyetler Arası Diyalog Grubu, Barcelona Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IBEI) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği başta olmak üzere birçok uluslararası kurumun “İnsan Hakları İhlallerini Raporlama Prosedürü”, “Gençlik Katılımı”, “Kültürlerarası İletişim”, “Türkiye-AB entegrasyonu ve çeşitliliğin yönetimi”, “Siyasal İslam ve Siyasi Meşruiyet”, “Türk Dış Politikası”, “Arap Baharı ve AB-Akdeniz Birliği” gibi çeşitli eğitim programlarına ve projelerine katılmıştır. Ayrıca Erasmus Öğrenci Ağı ve Uluslararası Öğrenci Değişimi’nin (ESN) Mersin Kurucu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Yurtdışında ESN’in birçok uluslararası öğrenci organizasyonunda da Türkiye delegasyonunda yer almıştır. Bunların yanında, Barcelona’da gerçekleştirilen IAAF 2012 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası’nda Kuzey Avrupa sorumlusu ve WADA doping denetmeni olarak görev almış ve Mersin’de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları’nın organizasyonlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Özcan Öğüt, Uluslararası Politika Akademisi’nde (UPA) Türkiye’nin siyasal gündemi, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İspanya siyaseti ve dış politikası hakkında yazılar kaleme almaktadır.

Email: ozcanogut@gmail.com

Academia: https://upf.academia.edu/OzcanOgut

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.