UPA KURUCULARI AHMET CEYLAN VE İSA USLU YAKIN DÖNEM TÜRKİYE TARİHİ SEMPOZYUMU’NA KATILDILAR

upa-admin 17 Haziran 2019 1.429 Okunma 0
UPA KURUCULARI AHMET CEYLAN VE İSA USLU YAKIN DÖNEM TÜRKİYE TARİHİ SEMPOZYUMU’NA KATILDILAR

Uluslararası Politika Akademisi (UPA) kurucularından Ahmet Ceylan ve İsa Uslu, 12 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılâpları Enstitüsü tarafından düzenlenen Yakın Dönem Türkiye Tarihi Sempozyumu’na katılım gösterdiler. “Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelen Kitlesel Göç Hareketleri ve Kabul Mekanizmasındaki Yaklaşımlara İlişkin Bir İnceleme: 1989 Bulgaristan, 1991 Irak ve 2011 Suriye Göçleri” başlıklı bir bildiri sunan Ceylan ve Uslu; uluslararası göç hareketlerinde mültecilik hukukunun gelişim süreçlerini, Türk Göç Hukuku’nun temel metinlerini, bir İmparatorluk bakiyesi olan Türkiye ve Anadolu coğrafyasının göç güzergâhı olma özelliklerini ve Osmanlı sonrası kurulan ulus-devlet yapılarındaki homojen nüfus arzusundan doğan zorunlu göçleri tarihsel bir perspektiften incelemişlerdir.

Ahmet Ceylan ve İsa Uslu, uluslararası göç literatüründen hareketle, göç kabul süreçlerindeki belirleyici etmenleri kuramsal perspektiften açıklamaya çalışmışlardır. Bunun peşi sıra, kronolojik bir yaklaşım ile 1989, 1991 ve 2011 sonrası kitlesel göç yönelimleri, gelişim süreçleri ve Türkiye’deki kabul mekanizmaları üzerinden irdelenmiştir. Gelişim süreçleri Türk politika yapıcıları tarafından yakından gözlemlenen 1989 Bulgaristan, 1991 Irak ve 2011 sonrası Suriye kökenli kitlesel hareketlerin, Türkiye’nin politika yapıcıları ve kamuoyu bileşenleri tarafından çeşitli farklılıklar ve benzerlikler çerçevesinde ele alınışı anlatılmıştır. Katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür edilen kurucularımıza programın ardından sertifikaları takdim edilmiştir.

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.