UPA YAZARI DR. EREN ALPER YILMAZ’DAN YENİ KİTAP: “TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN SORUNLARI VE TOPLUMSAL UYUM SÜREÇLERİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ”

upa-admin 09 Aralık 2019 1.409 Okunma 0
UPA YAZARI DR. EREN ALPER YILMAZ’DAN YENİ KİTAP: “TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN SORUNLARI VE TOPLUMSAL UYUM SÜREÇLERİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ”

Adnan Menderes Üniversitesi Dr. Araştırma Görevlisi ve Uluslararası Politika Akademisi (UPA) yazarı Dr. Eren Alper Yılmaz’ın doktora tezinden derlenen Türkiye’deki Suriyelilerin Sorunları ve Toplumsal Uyum Süreçleri: Aydın İli Örneği adlı eser, geçtiğimiz haftalarda Ekin Kitabevi Yayınları tarafından yayımlandı. Yılmaz’ın Aydın ilinde gerçekleştirdiği saha çalışmasına dayalı olan eser, toplam 182 sayfadan oluşuyor. Tüm okurlarımıza bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Türkiye’deki Suriyelilerin Sorunları ve Toplumsal Uyum Süreçleri: Aydın İli Örneği

Kitabın tanıtım bülteninde ise şu ifadelere yer verilmiş: Bugünün küreselleşen dünyasında birçok kıtada yaşanan göç hareketleri, farklı sebeplere bağlı olarak son yıllarda artış göstermektedir. Gerek daha iyi yaşam koşullarına erişebilme isteği gibi gönüllülük esası, gerekse de iç savaş ve şiddetin yaratmış olduğu zorunluluk durumu, göç olgusunun hızlanmasına zemin hazırlamıştır. Suriye’de 2010 yılının sonlarına doğru başlayan Arap Baharı da ülke içerisinde ciddi kaos ve kırılmalara sebep olmuş, bu çatışma ortamı 2011 yılından itibaren Suriye’den Türkiye’ye doğru ciddi bir göç dalgası yaratmıştır. Bu çalışmada, Aydın iline 2011 sonrası zorunlu olarak göç eden ve Türkiye Devleti tarafından “Geçici Koruma” statüsü verilen Suriyelilerin, bulundukları kente ve birlikte yaşadıkları topluma karşı algılarının tespit edilerek uyum süreçleri hakkında bilgi edinilmesi, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel sorunlarının tespit edilerek bu sorunlara bazı çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. Çalışmada demografik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik sorulardan oluşan bir anket formu geliştirilmiş, anket kapsamında kültürel ve dinsel anlamda Türklere duyulan yakınlığın derecesi, herhangi bir sözlü veya fiziksel tacize maruz bırakılma durumu, Aydınlı komşularla ilişkilerin seyri, T.C. vatandaşlığına geçme eğilimi, istihdam konusunda devlet ve özel sektörün verdiği desteğin boyutu, kira fiyatları gibi başlıklar bağlamında Suriyelilerin Aydın’a ne kadar entegre oldukları ve bu şehirde yaşamaktan mutlu olup olmadıkları analiz edilmiştir. Çalışmada Suriyelilerin Türkiye’ye göç etme sebepleri ve Türkiye’ye göç ettikten sonra burada kalmayı cazip hale getiren imkânlar da Aydın özelinde incelenmiştir. Bu çerçevede, güvenlik, istihdam, Türklere kültürel yakınlık gibi faktörlerden hangilerinin göçün başlamasında ve göç ettikten sonra ülkeye tamamen yerleşme noktasında daha etkili olduğu incelenmiştir. Yapılan çalışma, Suriyelilerin yaşadıkları fiziksel koşullar göz önünde bulundurulduğunda uyum sürecinin yabancı bir toplumun algısı dahilinde nasıl ilerlediğini anlayabilmek, yeni bir ülkeye alışma safhasında yerlerinden edilmiş yabancıların bireysel veya toplu olarak ne gibi sorunlar yaşadıklarını tespit edebilmek, ayrıca uyum sürecinin uzun vadede daha sağlıklı yürütülebilmesi için karar alıcı ve uygulayıcı bazı aktörlere de fikir verebilmek açısından önem kazanmaktadır.

Kitaba aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

Amazon.com.tr

Kitap Yurdu

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.