KİTAP TANITIMI: GÜVENLİK, TEKNOLOJİ VE YENİ TEHDİTLER

upa-admin 04 Haziran 2020 8.427 Okunma 0
KİTAP TANITIMI: GÜVENLİK, TEKNOLOJİ VE YENİ TEHDİTLER

Kitabın Adı: Güvenlik, Teknoloji ve Yeni Tehditler

Editör: Ali Burak Darıcılı

Yayıncı Kuruluşlar: Nobel ve TESAM

Baskı Tarihi: Mart 2020

ISBN: 978-625-402-040-7

Fiyatı: 40 TL

Editör dahil olmak üzere tam 19 yazarın katkıları ile oluşturulan Güvenlik, Teknoloji ve Yeni Tehditler isimli akademik eser, toplam 17 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Nöro Bilimi”nden; ikinci bölümde “Veri Güvenliği”nden; üçüncü bölümde kentsel hareketlik temelinde yeni çözüm yollarının güvenlikle olan ilişkisinden; dördüncü bölümde Türkiye’nin siber güvenlik politikasından; beşinci bölümde terör örgütlerinin eylemlerinde teknolojinin etkisinden; altıncı bölümde Blockchain sisteminden; yedinci bölümde sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisinden; sekizinci bölümde “yalnız kurt terörizmi”nden; dokuzuncu bölümde siber uzay kavramından ve onuncu bölümde ise Türkiye’nin ulusal güvenlik bağlamında izlemiş olduğu milli teknoloji projeleri hamlelerinden bahsedilmiştir. Güvenlik, Teknoloji ve Yeni Tehditler isimli eserin on birinci bölümünde İran’ın sahip olduğu nükleer enerjisi kapasitesinin Ortadoğu bölgesinin güvenliğine etkisinden; on ikinci bölümde “EUROSUR”dan; on üçüncü bölümde drone teknolojilerinden; on dördüncü bölümde Çin’in askeri teknolojiye yatırımlarından ve uluslararası güvenliğe olan katkısından; on beşinci bölümde küresel siyasette aktivizm, dijital toplum ve dijital çağ kavramlarından; on altıncı bölümde sibergüvenliğe kavramsal ve Uluslararası İlişkiler kuramlarından bir tanesi olan Kopenhag Okulu bağlamında yaklaşılmasıyla ortaya çıkan analizden ve on yedinci ve son bölümde de yapay zeka üzerine çalışmalardan bahsedilmektedir. Özetle, bu eserde, terörizm ve teknoloji ilişkisi, kent güvenliği, sınır güvenliği, sosyal medya, sibergüvenlik ve yapay zeka teknolojileri gibi birçok konunun ele alındığı görülmüştür.

Güvenlik, Teknoloji ve Yeni Tehditler başlıklı bu esere, Uluslararası Politika Akademisi (UPA) yazarı Serdar Çukur ve Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilimdalı Avrupa Çalışmaları’nda doktora eğitimi alan Beril Hakverir, ortak çalışmaları olan “Toplumsal Güvenlik Perspektifinde 2011’den Günümüze Avrupa Birliği’nin Teknolojik Sınır Yönetimi: EUROSUR” başlıklı makale ile katkı sağlamışlardır. Çukur ve Hakverir, bu çalışmayla temel amaçlarının, “Avrupa Birliği’ne yapılan göçler neticesinde Birlik içerisinde yaşan toplumsal güvenliğin nasıl tehdit edildiğini ve Avrupa Birliği’nin bu durum karşısında nasıl önlem aldığını ortaya koymak” olduğunu belirtmişlerdir. Bu amaç temelinde, bu çalışma, üç kısım üzerine inşa edilmiştir. Birinci kısımda “Toplumsal Güvenlik Nedir?”sorusuna cevap aranmaktadır. İkinci kısımda, göç kavramına ilişkin kavramsal analiz sonrasında, göçün -Arap Baharı sonrasında- Avrupa Birliği içerisinde nasıl bir toplumsal güvenlik sorunu olarak ele alınmaya başladığı incelenmiştir. Son bölümde ise, Avrupa Birliği’nin teknolojik sınır yönetimi olan EUROSUR hakkında bilgiler aktarılmıştır.

Kitabı tüm okurlarımıza tavsiye ediyorum…

 

 

Serdar ÇUKUR

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.