UPA KURUCUSU VE YAZARI DR. AHMET CEYLAN’DAN YENİ KİTAP: TÜRKİYE’DE SİYASAL PARTİLERİN GÖÇ POLİTİKALARI

upa-admin 05 Aralık 2022 921 Okunma 0
UPA KURUCUSU VE YAZARI DR. AHMET CEYLAN’DAN YENİ KİTAP: TÜRKİYE’DE SİYASAL PARTİLERİN GÖÇ POLİTİKALARI

Uluslararası Politika Akademisi (UPA) kurucusu ve uzmanlarından Dr. Ahmet Ceylan’ın yazdığı İdeoloji, Tarihsel Bellek ve Travma Ekseninde Türkiye’de Siyasal Partilerin Göç Politikaları adlı eser, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlandı. 368 sayfalık ve yazarın doktora tezinden derlenen eserde, Türkiye’de düzensiz göç sorunu karşısında siyasal partilerin geliştirdikleri politikalar ve söylemler incelendi. Kitabın arka kapağında şu tanıtım yazısına yer verilmiştir:

17. yüzyılın son çeyreğinden itibaren sığınma motivasyonlu göç hareketlerine ev sahipliği yapan Türk devlet geleneği, Cumhuriyet döneminde de benzeri nüfus hareketleri ile karşı karşıya kalmıştır. Yakın dönemler itibariyle dünyanın en yoğun sığınma motivasyonlu göç hareketlerinden birine ev sahipliği yapan Türkiye’de göç meselesi, ülke siyasetinin temel tartışma konuları arasındadır. Bu kitapta, Türkiye’deki siyasal partilerin göç politikalarının şekillenmesinde hangi faktörlerin, ne şekilde etki sahibi olduğu sorusunun yanıtı aranmıştır. Araştırmada, 1990 sonrası Türkiye’ye yönelen dört farklı göç hareketi karşısında siyasal partilerin geliştirmiş oldukları politikalar, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki siyasal ve sosyolojik dönüşümlerin yansımalarıyla bir arada tartışılmıştır. Çalışmada ele alınan bu göçler ise; 1991 yılında Irak’tan yönelen sığınma hareketleri, SSCB sonrası Doğu Karadeniz’de yoğunlaşan düzensiz göçler, düzensiz Ermeni göçleri ve 2011 sonrası Suriye kökenli sığınma hareketleri olmuştur.

İdeoloji, Tarihsel Bellek ve Travma Ekseninde Türkiye’de Siyasal Partilerin Göç Politikaları

Kitabı satın alabileceğiniz bazı siteler;

Babil

D&R

İdefix

Kitap Yurdu

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.