PROF. DR. TAYYAR ARI İLE TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI HAKKINDA MÜLAKAT

upa-admin 01 Ocak 2020 7.480 Okunma 0
PROF. DR. TAYYAR ARI İLE TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI HAKKINDA MÜLAKAT

Serdar ÇUKUR: Saygıdeğer hocam, öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için size teşekkürlerimi sunuyorum. Okuyucularımızın sizi de tanıması adına kendinizden bahsedebilir misiniz?

Prof. Dr. Tayyar Arı: 1983 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, akademik hayatıma 1984’te Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde asistan olarak başladım. Doktoramı ise İstanbul Üniversitesi’nde yaptım. Ayrıca post-doktora için bir dönem ABD’de Georgetown Üniversitesi’nde çalıştım; bu sürede “Lobiler” konulu çalışmamı bitirdim ve 1996’da Doçent, 2002’de ise Profesör oldum. Çeşitli zamanlarda 50’yi aşkın ülkede araştırma faaliyetlerinde bulundum. Ayrıca bildiğiniz çok sayıda kitabım Türkiye’nin farklı üniversitelerinde ve yurt dışındaki üniversitelerde okutuluyor.

Serdar ÇUKUR: Akademik alanda ilgi duyduğunuz çalışma alanlarınız nelerdir? Bu alanlarda ortaya koymuş olduğunuz çalışmalarınızdan kısaca bahsedebilir misiniz?

Prof. Dr. Tayyar Arı: Çalışmalarım teorik ve bölgesel araştırmaları kapsıyor. Uluslararası İlişkiler Teorileri konusunda yayınlanmış olan çok sayıda kitabım alanın Türkçe klasikleri arasında bulunuyor. Ayrıca yoğun olarak çalışma yürüttüğüm bir bölge olan Orta Doğu politikaları alanında da çok sayıda kitap ve makale çalışmalarım söz konusudur. Bu arada, Türk dış politikasını ilgilendiren diğer birçok alanda da yayınlanmış çalışmalarım bulunmaktadır.

Serdar ÇUKUR: Akademik alanda ilgi duyduğunuz çalışma alanları temelinde hangi bölge veya bölgeler üzerine analizler yapıyorsunuz? Bu bölgeleri tercih etmenizdeki nedenleri sıralayabilir misiniz?

Prof. Dr. Tayyar Arı: Yukarıda ifade ettiğim gibi, Orta Doğu, Basra Körfezi, Orta Asya ve Kafkasya ile Hindistan ve Pakistan’ın bulunduğu Güney Asya bölgesiyle ilgili yayınlarım devam ediyor.

Serdar ÇUKUR: Akdeniz bölgesinin tarihsel geçmişine baktığımız vakit, Asur Devleti’nden Roma İmparatorluğu’na, Perslerden Osmanlı İmparatorluğu’na birçok önemli devletin burada hakimiyet kurduğu ve buranın günümüzde de birçok önemli devletin bulunduğu stratejik bir bölge olduğu biliniyor.  Bunun yanında, bölgenin üç semavi dini -İslamiyet, Hıristiyanlık ve Musevilik- bünyesinde barındırdığı ve ticaret yolları açısından kritik bir yer olduğu bilinmektedir. Bu temelde, Doğu Akdeniz meselesinin hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyunun gündeminde yoğun bir şekilde yer aldığı görülmektedir. Bu mesele hakkında bölge içi ve bölge dışı devletlerin (ABD gibi) ortaya koymuş olduğu politikalar hakkındaki düşüncelerinizi kısaca paylaşır mısınız?

Prof. Dr. Tayyar Arı: Doğu Akdeniz bölgesi, Türkiye’nin birinci derecede güvenlik kuşağında bulunuyor ve bu bölgede Türkiye’yi yok sayan ya da sınırlamaya çalışan politikalara karşı Türkiye oldukça kararlı bir duruş sergiliyor. Özellikle Yunanistan tarafından yürütülen ve haddini aşan politikalar, bölgede Türkiye karşıtlığı üzerinden Mısır ve İsrail tarafından da destek görüyor. ABD ve AB soruna dolaylı taraf olsalar bile, Türkiye karşıtlığı onları da Yunanistan’ın yaklaşımlarını desteklemeye itmekte. Bu durumu dengeleyen iki temel faktörden birincisi Türkiye’nin çıkarlarını korumak için sert güç unsurlarını kullanma konusundaki kararlı duruşu, ikincisi ise Türkiye’nin NATO içindeki vazgeçilmez stratejik değeridir.

Serdar ÇUKUR: Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasını hangi boyutlar göze alarak değerlendirmek gerekir? Bu noktada görüşleriniz nelerdir?

Prof. Dr. Tayyar Arı: Türkiye, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konusunda hem Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin şımarık ve sorumsuz politikalarını durdurmak, hem de bu bölgede kendi tezlerini hayata geçirmek için amacıyla hareket ediyor. Doğu Akdeniz, Türkiye’nin askeri üstünlüğünün söz konusu olduğu bir bölgedir ve Türkiye bu bölgedeki enerji kaynaklarının kendisine rağmen birileri tarafından paylaşılmasına açık bir şekilde karşı çıkmaktadır. Bunu yaparken, dört gemiyle bölgede bir taraftan araştırma yürüterek, Ankara, sondaj faaliyetleriyle söz konusu kaynaklar üzerindeki egemenlik haklarını kullanma konusunda tereddüt göstermeyeceğini ifade ediyor.

Serdar ÇUKUR: Türkiye ile Libya arasında imzalanılan anlaşma Doğu Akdeniz için ne anlama gelmektedir? Bu konuda görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Prof. Dr. Tayyar Arı: Doğu Akdeniz’de Libya ile imzalanan mutabakat, Türkiye’nin bugüne kadar tek taraflı açıkladığı kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge açıklamalarını hukuki bir temele oturtmasını sağladı; çünkü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Mısır ile ikili anlaşmalar yaparak bu bölgedeki hak iddialarına meşruiyet kazandırmaya çalışmıştı. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılan anlaşmalar Türkiye’nin haklarını ihlal ettiği gibi, uluslararası hukukun ilgili maddelerine de aykırılık teşkil ediyordu. Türkiye, bu girişimiyle hem daha önce yapılmış olan ikili anlaşmaları boşa çıkardı, hem de Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirdi.

Prof. Dr. Tayyar Arı

Serdar ÇUKUR: Türkiye ile Libya arasında imzalanan bu anlaşmanın Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesine ilişkin yürütmüş olduğu dış politikasına sağladığı avantaj veya dezavantajlar var mıdır? Bunları kısaca izah edebilir misiniz?

Prof. Dr. Tayyar Arı: Bu anlaşma, Lübnan, Suriye, Filistin, Mısır ve İsrail’den ziyade Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çıkarlarına aykırı olduğu için, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar üzerinden oluşan Türkiye karşıtı dengeyi önemli ölçüde sarsmış oldu. Yeni durumla birlikte, Rum Yönetimi’ne ait olduğu iddia edilen 12. parseldeki (Afrodit sahası) doğalgaz rezervi üzerinde İsrail ile Rum Yönetimi arasında yeni bir ihtilaf söz konusu olmuş ve dolayısıyla East-Med Projesi de büyük ölçüde çökme noktasına gelmiştir. Çünkü Mısır zaten bu hattı kullanmayacaktı; ama yeni durumda Rum Yönetimi’nin de bu hatta verebileceği bir gaz kaynağı olmadığı için, bu hat sadece İsrail’in doğalgaz kaynağını taşıyacak.  Ama bu yeni durumda, İsrail, bence yeniden Türkiye hattını düşünebilir. Ancak tabii ki, bu da, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesine bağlıdır.

Serdar ÇUKUR: Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü Başkanı görevini yürütmekte olan kıymetli bilim insanı ve saygıdeğer hocam Prof. Dr. Tayyar Arı’ya görüşlerini paylaştığı için çok teşekkür ederim. Hocamızın kaleme almış olduğu yerli ve yabancı çalışmalar şu şekilde sıralanmaktadır:

Kişisel Web sitesi: http://www.tayyarari.com/eser.html

Kitaplar

 • Uluslararası İlişkiler Teorileri, 9. Baskı, Bursa: Aktüel Yayınları, 2018.
 • Uluslararası İlişkilere Giriş, 5. Baskı, Bursa: Aktüel Yayınları, 2018.
 • Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, Cilt 1, 7. Baskı, Bursa: Alfa Akademi Yayınları, 2017.
 • Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Irak, İran, ABD, Petrol, Filistin Sorunu ve Arap Baharı, Cilt 2, Bursa: Alfa Akademi Yayınları, 2017.
 • Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 11. Baskı, Bursa: Akademi Yayınları, 2017.
 • Yükselen Güç: Türk-Amerikan İlişkileri ve Orta Doğu, Bursa: MKM Yayınları, 2010
 • Uluslararası İlişkilerde Post-Modern Analizler-1: Kimlik, Kültür, Güvenlik ve Dış Politika, Bursa: MKM Yayınları, 2012.
 • Amerika’da Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika, 5. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2015.
 • Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine. Bursa: MKM, 2010.
 • Irak, İran, ABD ve Petrol, Güncellenmiş 2. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları, 2007.
 • Theories of International Relations I, Tayyar Arı (ed.) Eskişehir: Anadolu University Press, 2018 (İngilizce).
 • Theories of International Relations II, Tayyar Arı (ed.) Eskişehir: Anadolu University Press, 2019 (İngilizce).
 • Orta Doğu’da Siyaset (editör ve yazar), Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 2013.
 • Uluslararası İlişkiler Kuramları-I (editör ve yazar), 4. Baskı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 2016.
 • Uluslararası İlişkiler Kuramları-II (editör), 4. Baskı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 2015.
 • Postmodern Uluslararası İlişkiler Teorileri-2 : Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Bursa: Dora Yayınları, 2014.
 • Global Politika ve Güney Asya: Keşmir Sorunu ve Nükleer Yarış, 2. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları, 2000.
 • 2000’li Yıllarda Basra Körfezi’nde Güç Dengesi, Güncelleştirilmiş 4. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları, 1999.

Makaleler

 • “Thomas Shelling’in Kuramsal Çalışmalarının Soğuk Savaş Stratejilerine Katkıları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2019 (Sabri Aydın ile birlikte).
 • “Contending Issues and Major Theories in IR”, Theories of International Relations I, Tayyar Arı (ed.), Eskişehir: Anadolu University Press, 2018, pp. 3-24.
 • “International Regime Theories”, Theories of International Relations I, Tayyar Arı (ed.), Eskişehir: Anadolu University Press, 2018, pp. 116-139.
 • “Normativism in IR”, Theories of International Relations I, Tayyar Arı (ed.), Eskişehir: Anadolu University Press, 2018, pp. 141-158.
 • “Poststructuralism in IR”, Theories of International Relations II, Tayyar Arı (ed.), Eskişehir: Anadolu University Press, 2019, pp. 1-23 (Özge Gökçen Çetindişli ile birlikte).
 • “Postcolonialism in IR”, Theories of International Relations II, Tayyar Arı (ed.), Eskişehir: Anadolu University Press, 2019, pp. 65-86 (Mehmet Ali AK ile birlikte).
 • “Green Theory in IR”, Theories of International Relations II, Tayyar Arı (ed.), Eskişehir: Anadolu University Press, 2019 (Fatih Bilal Gökpınar ile birlikte).
 • “Yemen’de Arap Baharından Husi Darbesine: Bir Demokrasi Denemesinden Başarısız Devlete mi?”, Stratejik Düşünce Enstitüsü, No: 8 Mart 2015, ss. 1-10.
 • “Uluslararası İlişkilerde Büyük Tartışmalar ve Post-Modern Analizler”, Postmodern Uluslararası İlişkiler Teorileri-2: Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, (Der. Tayyar Arı), Bursa: Dora Yayınları, 2014.
 • “Müslüman Kardeşler Hareketinin Mısır Hükümeti ile Paradoksal İlişkilerinin Analizi: 1931-1970”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences, Sayı 42 Ekim 2014 / Number 42 October 2014 (Engin Koç ile birlikte).
 • “War with Iran: regional reactions and requirements”, Middle East Policy, 15:3 (2008), pp. 1-15.
 • Filistin Sorunu”, Tarih Bilinci: Tarih ve Kültür Dergisi, 2011, Özel Sayı, 13-14, ss. 139-145, ISBN: 1309-4963.
 • “Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Balkan Politikası”, Alternatif Politika Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Mayıs 2011, ss. 1-30, ISSN: 1309-0593.
 • “Turkish-American Relations in the Context of Iraq War: From Crisis to Recovery?”, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Volume XXXIV, No 1, Fall 2010, pp.17-27, ISSN: 0149-1784.
 • “Turkey’s New Foreign Policy towards the Middle East and the Perceptions in Syria and Lebanon”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, Kış 2010, ss. 1-16.
 • “Orta Asya’da Siyasal, Toplumsal ve Ekonomik Yapılar, Güvenlik Sorunları ve İşbirliği Girişimleri”, Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine, Tayyar Arı (der.), Bursa: MKM Yayınları, 2010, ss. 13-39.
 • “11 Eylül’ün Gölgesinde Orta Asya’ya Yönelik Amerikan Politikası”, Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine, Tayyar Arı (der.), Bursa: MKM Yayınları, 2010, ss. 295-324, ISBN: 9786055911188.
 • “Basra Körfezi Ülkelerinin Türkiye’nin Orta Doğu’daki Rolüne Bakışı”, Orta Doğu Analiz, Sayı 23, Kasım 2010, ss. 7-17 (Veysel Ayhan’la birlikte).
 • “Gazze Sonrası İsrail’de İç Dinamikler ve Barış Süreci”, Ortadoğu Etütleri, Temmuz 2009, Cilt 1 Sayı 1, ss. 83-99.
 • “Türk Dış Politikasının Ana Ekseninde Bir Değişiklik Yoktur”, Mülakatlarla Türk Dış Politikası, Habibe Özdal ve diğerleri (ed.), Ankara: 2009, ss. 83-113.
 • “Türkiye Orta Doğu İlişkileri: 1980-1990”, Türk Dış Politikası: 1919-2012, 2. Baskı, der. Haydar Çakmak, Ankara: Barış-Platin Yayınevi, 2012.
 • “Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası: Türkiye Orta Doğu İlişkileri: 1990-2000”, Türk Dış Politikası: 1918-2008, der. Haydar Çakmak, Ankara: Barış-Platin Yayınevi, 2008.
 • “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ortadoğu-Körfez Ülkelerine Yönelik Dış Politikaları (Kuruluştan Günümüze)”, Türk Dış Politikası: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e. 2. Cilt, der. Mustafa Bıyıklı, 2008, İstanbul: Gökkubbe Yayınları, ss. 351-380.
 • “Türk-Amerikan İlişkileri: Sistemdeki Değişim Sorunu mu?”, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt 4, Sayı 13, 2008.
 • “Orta Asya’da Güvenlik Sorunu ve İşbirliği Girişimleri”, Prof. Dr. Fahir ARMAOĞLU’na Armağan, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını, 2008, ss. 435-458.
 • “Filistin’de Kalıcı Barış Mümkün mü?”, Akademik Orta Doğu, Cilt 2, Sayı 1, 2007.
 • “BOP, Orta Doğu ve ABD: Politika mı Propaganda mı?”, Global Strateji, İlkbahar 2006, Yıl 2, Sayı 5, ss. 57-67.
 • “Türkiye’nin Orta Doğu Politikası ve ABD ile İlişkileri: Politik İkilem”, Doğu’dan Batı’ya Dış Politika AK Partili Yıllar, Ankara: Orion Yayınevi, 2006 (içinde ss. 115-140), ISBN: 975604309-1.
 • “ABD’de Lobiciliğin Dış Politikaya Etkisi ve Türk Lobisi”, Avrasya Dosyası: Türkiye-ABD İlişkileri, 2005, Cilt 11, Sayı 2, ss. 6-29, ISSN: 1302-56-78.
 • “Türkiye’nin Orta Doğu Politikası ve ABD ile İlişkileri: Politik İkilem”, Demokrasi Platformu, Sayı 4, Yıl 1, Güz 2005.
 • “Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Orta Doğu Politikasının Analizi ve İlişkileri Belirleyen Dinamikler”, 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, Ankara: Nobel Yayınları, 2004, ss. 667-700.
 • “Türkiye, Irak ve ABD: Soğuk Savaş Sonrası Basra Körfezinde Yeni Parametreler”, 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, Ankara: Nobel Yayınları 2004,  ss. 441-460.
 • “Irak’a BM Yaptırımları: Kitlesel İmha Silahlarının Denetimi ve Ambargo”, Avrasya Dosyası, Cilt 6, Sayı 3 (Sonbahar 2000), ss. 234-255.
 • “ABD-İsrail İlişkileri ve Orta Doğu Barış Süreci”, Avrasya Dosyası, Cilt 5, Sayı 1 (İlkbahar 1999), s. 233-249.
 • “İç Politikanın Gölgesindeki Barış: Likud ve Orta Doğu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 54, No. 2 (Nisan-Haziran 1999), ss. 35-59.
 • “Full Membership – Utopia? Problems and Prosperity in Turkish-European Relations”, Marmara Journal of European Studies, İstanbul: Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Yay., Cilt 5, Sayı 1-2 (1997), ss. 211-223.
 • “Sovyetler Birliği Sonrasında Avrasya: Din, Etnik Yapı, Ekonomi ve Dış Politika”, Avrasya Dosyası, Cilt 3, Sayı 4 (Kış 1996), ss. 27-44.
 • “Turkey and the West in the Changing World: Retrospect and Prospects”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Turan Güneş’e Armağan), Cilt 50, No. 3-4 (Haziran-Aralık 1995), ss. 65-78.
 • “Ege Sorunu ve Türk Yunan İlişkileri: Son Gelişmeler Işığında Kara Suları ve Hava Sahası Sorunları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Prof. Dr Latif Çakıcı’ya Armağan), Cilt 50, No. 1-2 (Ocak-Haziran 1995), 51-68.
 • “Neo-Liberalizm: Bireysel Özgürlük, Toplumsal Eşitlik İlişkisi ve Yeni Sağın Eleştirisi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XV, Sayı 1 (1994), ss. 209-223.
 • “Yeni Dünya Düzeni ve Global Güvenlik”, Toplum ve Ekonomi, Sayı 6 ( Mayıs 1994), ss. 156-170.
 • “Orta Doğu Barış Süreci ve İsrail-FKÖ Anlaşması”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl 113, Sayı 340 (Nisan 1994), ss. 11-24.
 • “Basra Körfezi ve Amerikan Politikası”, Su Sorunu, Türkiye ve Orta Doğu, der. Sabahattin Şen, İstanbul: Bağlam Yay., 1993, ss. 311-343.
 • “Kıta Sahanlığı Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileri”, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XIII, Sayı 1-2 (Mart-Kasım 1992), ss. 167-184.
 • “Morton A. Kaplan ve Uluslararası Politikada Sistem Yaklaşımı”, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XI, Sayı 1-2 (Mart-Kasım 1990), ss. 103-117.

 Kongre Faaliyetleri

Uluslararası Kongre Faaliyetleri

 • “Küresel Rekabetin Ekonomi Politiği ve Türkiye’nin Dış Politika Tercihlerine Etkisi”, I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23-25 Kasım, 2018, Alanya (açılış paneli).
 • “Suriye’de Aktörlerin Öncelikleri ve Çözüm İçin Olası Alternatifler”, X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü, 8-10 Ekim 2018, Bursa (açılış paneli).
 • “Türkiye-ABD İlişkilerinde Kırılma Noktaları ve Bölgeye Yansımaları”, IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Dünya Politikasında Kriz ve Değişim, 23-24 Ekim 2017, Bursa (açılış paneli).
 • “Intra and Inter paradigm Debate and their consequences on peace and security analysis”, International Conference on Law and Political Science, 15-16 August 2017, Çin.
 • “Rusya nın Enerji Politikaları Bağlamında Bir Dış Politika Unsuru Olarak Gazprom”, VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 28-29 Ekim 2016, Bursa.
 • “Rethinking the Iran Nuclear Deal and Possible Implications on Regional and Global politics”, The Second Asian Conference on the Social Sciences and Sustainability, 1-3 November, 2015, Japan.
 • “Orta Doğu’daki Çatışmalarda İdeolojik ve Teolojik Arka Plan Etkisi”, 3. Uluslararası Orta Doğu Kongresi, 7-8 Mayıs 2015, Hatay.
 • “Diyarbakır Orta Doğu’nun Dünü Bugünü ve Yarını”, VI. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, “Değişen Orta Doğu Dengelerinde Türkiye’nin Barış Süreci”, Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Merkezi, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, 12 Mayıs 2014, Diyarbakır.
 • “The Future of The Turkish Model After The Arab Spring”, The Future of Turkey’s Model and Role, Workshop, Emirates Policy Center, 18-19 May 2014, Abu Dhabi.
 • “Arap Baharı ve Orta Doğu’da Yeni Dengeler”, Uluslararası Ortadoğu Değişim, Çatışma ve Dönüşüm Konferansı, 16-18 Kasım 2012, Mardin.
 • Chair, I. International Interdisiplinary Social Inquiry Conference, 17-21 June 2012, Bursa.
 • Chair, “Security Problems in the Balkans, Potential for Cooperation and Turkey’s Balkan Vision”, Second Uludag Conference on International Relations, March 20-21, 2012. Bursa.
 • “Arab Spring and new Strategic Balances in the Near East”, Revolutions and Protest Movements: History and Actuality, International Conference, March 15-17, 2012, Saint-Petersburg State University, Faculty of Liberal Arts and Sciences.
 • Chair, Opening Session, Third Uludag Conference on International Relations,“Energy Security and the Regional Problems in Caucasus”, 9-10 May 2012, Bursa.
 • Chair, “Re-assessing Security in the South Caucasus and Turkey-Azerbaijan Relations”, First Uludag Conference on International Relations, May 16-17 2011. Bursa.
 • “Turkey: As a Rising Power”, 23 Mayıs 2011, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Politikwissenschaft, Carl-Zeiss-Str. 3, 07743 Jena.
 • Chair, “Re-assessing Security in the South Caucasus and Turkey-Azerbaijan Relations”, First Uludag Conference on International Relations, May 16-17 2011, Bursa.
 • “The Prospects of Turkish-American Relations”, 51st Annual Convention of the International Studies Association, New Orleans (USA-ABD), 17-20 Şubat 2010.
 • Discussant, “Theoretical Innovation in International Relations”, 51st Annual Convention of the International Studies Association, New Orleans (USA-ABD), 17-20 Şubat 2010.
 • Chair, “The Politics of Stability”, 51st Annual Convention of the International Studies Association, New Orleans (USA-ABD), 17-20 Şubat 2010.
 • Chair, “Turkey as a Rising Major Power”, 51st Annual Convention of the International Studies Association, New Orleans (USA-ABD), 17-20 Şubat 2010.
 • Distinquished Guest, “The South Caucasus in a Changing World”, Annual Symposium of International Relations Scholars. Baku, Azerbaijan, 22-23 October 2010.
 • Keynote Session Speaker, Arab-Turkish Congress of Social Sciences (ATCOSS), Ankara, Turkey, 10-12 December 2010.
 • “Türkiye’nin Dış Politika Vizyonu ve Karadeniz’de İşbirliği İmkânlarının Geliştirilmesi”, I. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu, Giresun Üniversitesi, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Giresun, 17-18 Nisan 2009.
 • “Role of Identity & Elite Perception in Turkey’s Foreign Policy and Turkish-American Relations”, Annual Conference of International Studies Association – West, San Francisco (California/USA), 25-26 September 2009.
 • “Turkey’s New Stance in the Middle East: Observations on the Perceptions in Syria and Lebanon”, Annual Conference of International Studies Association – West, San Francisco (California/USA), 25-26 September 2009.
 • “Obama’s Foreign Policy and Turkish-American Relations”, Annual Conference of International Studies Association – West, San Francisco (California/USA), 25-26 September 2009.
 • “Impacts of Iraq War on Turkish-American Relations”, Annual Conference of International Studies Association – Northeast, Baltimore, (Maryland/USA), 2-3 October 2009.
 • “Impacts of the Lobbies on Turkish-American Relations in the Context of Middle East Politics”, Annual Conference of International Studies Association – Northeast, Baltimore, (Maryland/USA), 2-3 October 2009.
 • Moderator, “Türkiye ve Türki Cumhuriyetler Arasındaki İliskiler: Demokrasi için İşbirliği”, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü, Ankara, 11 Şubat 2009.
 • Oturum Başkanlığı, I. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu, Giresun Üniversitesi, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Giresun, 17-18 Nisan 2009.
 • Chair, “History’s Influence on Theoretical Debates in International Relations”, Annual Conference of International Studies Association – Northeast, Baltimore, (Maryland/USA), 2-3 October 2009.
 • Chair, “Early Reflections on President Obama’s Foreign Policy”, Roundtable Discussion, Conference of International Studies Association – West, San Francisco (California/USA), 25-26 September 2009.
 • Chair, “Foreign Policies”, Conference of International Studies Association – West, San Francisco (California/USA), 25-26 September 2009.
 • “War with Iran: Turkish Perspective”, Middle East Policy Council, 53.rd Capitoll Hill Conference Series on U.S. Middle East Policy: War with Iran: Regional Reactions and Requirements, Capitoll Hill: Cannon Office Building, Washington D.C. (USA), 20 Haziran 2008.
 • “US Middle East Policy and the Role of Turkey: The Recent Developments in Turkish-American Relations”, Turkish-American Community Center, Conferences of Turkish Academy, Lanham/Maryland (USA), 8 Haziran 2008.
 • “Security Questions in Central Asia”, The Fifteenth Annual Central Eurasian Studies Conference, March 22 – 23, 2008 Indiana University Bloomington, Indiana, USA.
 • Moderator, The First International Symposium on Strategic and Security Studies: The Middle East in Questioning Strategic Trends, Beykent University Strategic Research Center, April 17-18, 2008, Istanbul.
 • Special Paper-Speaker, “Middle East and the World”, The First International Symposium on Strategic and Security Studies: The Middle East in Questioning Strategic Trends, Beykent University Strategic Research Center, April 17-18, 2008, Istanbul.
 • “The Final Status Issues and the Prospects For Peace in the Middle East”, The Sixth METU Conference on International Relations: Middle East in Global and Regional Perspectives, Middle East Technical University, June 14 – 16, 2007. Ankara.
 • “US Middle East Policy and Turkish-American Relations in the Post Cold War Era”, Third International Turkish Foreign Policy Conference, Kafkas University – International Strategic Research Center, Kars, May 3-4, 2007.
 • Panel Chair, Third International Turkish Foreign Policy Conference, Kafkas University – International Strategic Research Center, Kars, May 3-4, 2007.
 • Panel Chair, “Debating the Developments in Iraq II”, The Sixth METU Conference on International Relations: Middle East in Global and Regional Perspectives, Middle East Technical University, June 14 – 16, 2007. Ankara.
 • Panel Chair, Rising Powers and Values in Eurasia International Symposium, Atatürk University, (Erzurum/Turkey), 1-3 Mart 2006.
 • “Destabilizing Factors and Security Question in Central Asia”, Rising Powers and Values in Eurasia International Symposium, Atatürk University, (Erzurum/Turkey), 1-3 Mart 2006.
 • “Nuclearization of Iran or Regime Change”, The 2005 Middle East & Central Asia Politics, Economics, and Society Conference &  US-Iran Relations Conference: Regional &Global Dynamics, University of Utah, Salt Lake City- Utah (USA-ABD), 8-10 Eylül 2005.
 • “Panel Chair: Issues in Post-Conflict Political Reconstruction”, International Studies Association – West: Annual Meeting, Las Vegas-Nevada (USA-ABD), 30 Eylül – 1 Ekim 2005.
 • “International Security Questions and Turco-American Relations in the Context of Terrorism and Proliferation of Nuclear Weapons”, International Studies Association – West: Annual Meeting, Las Vegas-Nevada (USA-ABD), 30 Eylül – 1 Ekim 2005.
 • “Arab Israeli Relations After Disengagement”, International Conference on Regional In/Security: Redefining Threats and Responses, NATO – AÜSBF, Antalya, 20-23 Ekim 2005.
 • “At the Crossroads of Sysytemic Transformation: Security or Democracy?”, Discourses of Violence – Violence of Discourses 2. Transdisciplinary International Conference, University of Magdeburg (Germany-Almanya), 2 – 4 Temmuz 2004.
 • “Reconstructing The Turco-Greek Relations: A Realistic Approach”, Defence, Security and Economic Development International Conference, Larissa (Greece-Yunanistan) Technological Education Institute,  18 – 20 Haziran 2004.

Ulusal Kongre Faaliyetleri

 • Oturum Başkanı: Haremeyn-i Şerifeyn: Hayreddin Paşa Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, 27-28 Aralık, 2018, İstanbul.
 • “Ortadoğu’da İnsan Hakları ve Diplomasi”, 07 Mayıs 2014, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, Balıkesir.
 • Başkan / Chairman: Prof. Dr. Tayyar Arı, Orta Doğu’da Siyasi Mevsim Değişiklikleri ve Sonuçları (Political Season Changing In The Middle East And Its Results) Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu “Orta Doğu’da Süreklilik ve Değişim” 07-10 Mayıs 2014, Kırıkkale.
 • “Arap Baharı’nın Jeostratejik Sonuçları ve Bölgesel Güvenlik Algılarına Yansımaları”, Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu “Orta Doğu’da Süreklilik Ve Değişim”, 7-10 Mayıs 2014, Kırıkkale.
 • ‘Arap Dünyasındaki Değişimin Türkiye’nin Yeni Güvenlik ve Dış Politikasına Etkileri’, 4 Ocak 2012, Gazikent Üniversitesi, Gaziantep.
 • Yeni Güvenlik Algısı ve Transatlantik İlişkilerin Orta Dogu Yansımaları, Anatolia, 19 Nisan 2012, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • “Türkiye’nin Ortadoğu politikası ve Arap Baharı”, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Üniversite Paneller Serisi, 13 Nisan 2012, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • “Türkiye’nin Orta Doğu’da Liderlik Vizyonu”, Tarih Günleri, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü ve Tarih Topluluğu, Mart 2009.
 • “ABD’deki Ermeni Diasporasının Varlık Nedeni”, Ermeni Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Geleceği, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Bursa, 24 Nisan 2009.
 • “Cumhuriyet’in 85. Yılında Dış Politika”, 85. Yılında Cumhuriyet Paneli, Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 28 Ekim 2008.
 • “Milli Egemenlik ve Katılımcı Demokrasi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 18. Milli Egemenlik Sempozyumu, Bursa, 12 Mayıs 2008.
 • “21. Yüzyılda Türkiye’nin Vizyonu”, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Semineri, Taksim Kampüsü-İstanbul, 12 Ocak 2007.
 • “Türkiye Aleyhindeki ‘Kutsal’ İttifak: Amerika’da Yunan ve Ermeni Lobileri”, Mudanya Mütarekesi’nin 85. Yıldönümü Sempozyumu, Mudanya-Bursa, 5-6 Ekim 2007.
 • “Büyük Ortadoğu Projesi Kapsamında Türk-Amerikan İlişkileri”, VI. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi Ulus Devlet, Uluslararası Sistemin Dönüşümü ve Türkiye’nin Stratejik Açılım Olanakları, İzmir, 25-27 Nisan 2007.
 • Türkiye’nin Ulusal Güvenliği ve Jeopolitik Yönelimler, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Ankara Ticaret Odası, Ankara, 4 Mayıs 2005.
 • “Oturum Başkanlığı”, Türkiye’nin Dış Politika Meseleleri, Türk Eğitim-Sen, Bursa, 16 Nisan 2005.
 • “Oturum Başkanlığı”, Türkiye’nin Ulusal Güvenliği ve Jeopolitik Yönelimler, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Ankara Ticaret Odası, Ankara, 4 Mayıs 2005.
 • “Oturum Başkanlığı”, Türkiye’nin Ulusal Güvenliği ve Jeopolitik Yönelimler, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Ankara Ticaret Odası, Ankara, 4 Mayıs 2005.
 • “Büyük Orta Doğu Projesi”, Bursa Kafkas Derneği, Bursa, 26 Şubat 2005.
 • “Oturum Başkanlığı”, Büyük Orta Doğu Projesi ve Türkiye’ye Yansımaları, Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (TUSAM) ve Global Strateji Enstitüsü, Ankara, 28 Mayıs 2004.
 • “Türkiye’nin Orta Doğu ile İlişkileri: Büyük Orta Doğu Projesi”, Büyük Orta Doğu Projesi ve Türkiye’ye Yansımaları, Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (TUSAM) ve Global Strateji Enstitüsü, Ankara, 28 Mayıs 2004.
 • “Türkiye Nasıl Lobi Yapmalı?”, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, 5 Nisan 2002.
 • “11 Eylül Sonrası Irak ve Orta Doğu”, 11 Eylül Sonrası Orta Doğu Barış Süreci Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 10 Nisan 2002.
 • “Orta Doğu Barış Süreci ve Türkiye”, Orta Doğu Barış Süreci ve Türkiye’ye Etkileri Sempozyumu, ASAM Toplantı Tutanağı, Ankara, 28 Eylül 2000.
 • “ABD’nin Basra Körfezi Politikası”, Türkiye, Kuzey Irak, Orta Doğu İlişkileri Sempozyumu, YİSAV, Alanya, 21-23 Nisan 1998.

Araştırma Projeleri

 • TÜBİTAK, 107K447, 11 Eylül Sonrası Süreçte Orta Doğu’ya Yönelik Türk-Amerikan İlişkileri: Çatışan Çıkarlar ve Yeni İşbirliği Olanakları Bağlamında, Kamu Oyu, Baskı Grupları ve Lobilerin Sürece Etkisinin Analizi.
 • Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Türkiye’nin Orta Doğu Politikasında İnsani Diplomasinin Rolü: Arap Baharı Sürecinde Mısır, Tunus, Yemen, Libya ve Suriye Örnekleri.

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.