UPA STRATEGIC AFFAIRS VOL. 3 NO: 1

upa-admin 28 Şubat 2022 817 Okunma 0
UPA STRATEGIC AFFAIRS VOL. 3 NO: 1

UPA Strategic Affairs Vol. 3 No: 1 (March 2022) (Special edition on France)

TABLE OF CONTENTS

  • Foreword (Ozan ÖRMECİ) (1) (PDF)
  • Table of Contents (2) (PDF)

1. Title: 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri (PDF)

Author: Ozan ÖRMECİ

Article Category: Political Science

Pages: 3-19

Summary: Avrupa’nın lider ülkelerinden olan Fransa’da, 2022 yılında ülkedeki en üst yürütme makamı olan Cumhurbaşkanlığı için kıyasıya bir yarış yaşanacaktır. Bu yarışta her ne kadar mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron favori olarak gösterilse de, sürpriz yaşanması ihtimali olduğunu düşünenler de vardır. Bu makalede, 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri tüm yönleriyle analiz edilecektir.

Keywords: 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon.

Date of Submission: 25.01.2022

Date of Acceptance: 03.02.2022

 

2. Title: Dünün ve Bugünün Işığında Fransa’nın Suriye Politikasını Anlamak (PDF)

Author: Hacı Mehmet BOYRAZ & Süheyl Yasir YILDIZ

Article Category: International Relations

Pages: 20-41

Summary: Sahip olduğu stratejik konum itibariyle yüzyıllardır büyük güçlerin mücadele sahası olan Suriye, 2011’den beri yeni bir küresel mücadeleye sahne olmaktadır. ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin yanı sıra, Fransa gibi orta ölçekli ülkeler de bu mücadele sahnesinde yer almaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, Fransa’nın Napolyon döneminden beri Suriye topraklarına ilgi duyması ve bu bölgede siyasi nüfuzunu güçlendirmeye çalışması, somut bir tarihi vakıadır. Bunun yanında, Fransa, Birinci Dünya Savaşı sürecinde diğer büyük aktörlerle yaptığı gizli anlaşmalar neticesinde, savaş sonrası dönemde Suriye’yi ve civarını kontrol altına almak istemiştir. Ancak savaş sonrası dönemde uluslararası konjonktürün buna izin vermemesi ve yerel halkın bağımsız taleplerinin baş göstermesi neticesinde, Fransa’nın bu hedefi başarılı olamamıştır. Yakın tarihe gelindiğinde ise, Fransa, Suriye’de iç savaşın başlaması üzerine ülkedeki kriz ortamını kendi adına fırsata çevirmeye çalışarak, yeniden bu bölgeye yönelmiştir. ABD’nin öncülüğünü yaptığı koalisyonla birlikte hareket eden ve DEAŞ (IŞİD) ile mücadele adı altında terör örgütü PYD’ye destek veren Fransa, masadaki siyasi ve sahadaki askeri varlığını güçlendirmeye çalışmıştır. Bu makalenin amacı, uzun yıllardan beri Suriye üzerinde etkili bir güç olmaya çalışan Fransa’nın Suriye politikasını analiz etmektedir. Bunun için, makale boyunca geriye dönük bir süreç takibi yapılarak, bütüncül bir yaklaşım ortaya konmuştur.

Keywords: Arap Baharı, Fransa, PYD, Sykes-Picot, Suriye.

Date of Submission: 15.08.2021

Date of Acceptance: 06.09.2021

 

3. Title: Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi: Fransa (PDF)

Author: Ahmet Emre KÖKER

Article Category: Political Science

Pages: 42-78

Summary: Siber uzaya yönelik risk ve tehditler çoğaldıkça, siber güvenlik ve savunma konuları Fransa için önemli bir politika alanı haline gelmiştir.  Uluslararası ilişkilerde beşinci boyut alanı olarak kabul edilen siber ortamda, Fransa, rakiplerinin gerisinde kalmıştır. Aynı zamanda, Fransa, söz konusu rakiplerini yakalamak, tehditleri bertaraf etmek, gerekli reformları gerçekleştirmek, siber ortamda küresel liderliği sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda ulusal güvenlik stratejilerini belirleyerek doktrin geliştirme çabasına girmiştir. Bu makale, Fransa’nın ulusal siber güvenlik ve savunma politikalarının kavramsal temeline, geliştirilen strateji ve doktrinlere, uluslararası ilişkilerde gerçekleştirilen ikili ilişkilere, kurumsal yapının en önemli unsurlarına, kritik noktalara yönelik gerçekleştirilen siber saldırılara, son olarak siber çabalara ve girişimlere genel bir bakış sunmaktadır. Makale, Fransa’nın siber güvenlik stratejini incelemeye yönelik gerçekleştirilecek araştırmalar için bir başlangıç sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, makale, Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansı (L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information-ANSSI) ile Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının (MOD ve MOI) çabalarına odaklanmaktadır. Söz konusu çalışma gerçekleştirilirken, Fransa’nın siber güvenlik ve savunma politikalarını belirleyen kurumlar ve kişiler özelindeki tüm aktörlerin birincil (resmi belgeler ve üst düzey devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ile yasal mevzuat) ve ikincil kaynaklarına (kitaplar, tezler, akademik makaleler, haberler ve bu konuda yazılmış analizler) odaklanılarak analiz gerçekleştirilmiştir.

Keywords: Siber Güvenlik, Siber Savunma, Fransız Siber Savunma ve Güvenlik Politikaları, Ulusal Güvenlik ve Savunma Organizasyonu, ANSSI.

Date of Submission: 15.10.2021

Date of Acceptance: 09.01.2022

 

4. Title: Göç ve Siyaset: 50. Yılında Ulusal Cephe/Ulusal Birlik’in Göç Politikaları (PDF)

Author: Ahmet CEYLAN & İsa USLU

Article Category: Political Science

Pages: 79-92

Summary: İkinci Dünya Savaşı sonrası yoğun şekilde emek göçü kabul eden Avrupa ülkelerinde, 1970’li yıllardan itibaren göç politikaları önemli bir siyasal tartışma konusuna dönüşmüştür. Aşırı/radikal/popülist sağ siyasal partilerin göç karşıtı ve göçmenleri geri gönderme odaklı politikaları, merkez siyasal partiler üzerinde de etki sahibi olmuştur. Araştırmada, 1972 yılında kurulan ve Fransa siyasetinin etkili partileri arasında yer alan Ulusal Cephe (Front National) hareketinin göç politikaları analiz edilmiştir. Araştırmanın temel soruları; Ulusal Cephe’nin göç politikalarında etki sahibi faktörlerin neler olduğu, hangi söylemlerin ön plana çıktığı ve lider değişikliği sonrası partinin göç politikalarının ne şekilde gelişim gösterdiği olmuştur. Araştırmada, arşiv araştırması ve literatür taraması yöntemlerinden istifade edilmiştir.

Keywords: Fransa Siyaseti, Marine Le Pen, Ulusal Cephe, Güvenlikleştirme, Radikal/Popülist Sağ.

Date of Submission: 05.02.2022

Date of Acceptance: 13.02.2022

 

5. Title: Fransa’nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı: Neler Beklemeliyiz? (PDF)

Author: Melek Özlem AYAS

Article Category: International Relations

Pages: 93-115

Summary: Ulus-üstü bir yapıya ve 27 üyeye sahip olan Avrupa Birliği’nin yönetim şeması oldukça detaylıdır. Yönetim şemasında kendine yer bulan kurumlardan biri Avrupa Birliği (AB) Konseyi’dir. AB Konseyi veya AB Bakanlar Konseyi olarak da bilenen ve günümüzdeki kurumsal yapısına Lizbon Antlaşması ile kavuşan kurum; Avrupa Parlamentosu ile beraber Avrupa Birliği’nin temel karar alma ve yasama organıdır. AB Konseyi’nin Başkanlığı, rotasyon usulüne tabidir. 27 AB üyesi ülke arasında 6 aylık periyotlarla değişen AB Konseyi Dönem Başkanlığı, “Troyka Sistemi” ile el değiştirmekte ve 18 ay boyunca Dönem Başkanlığı yapacak üç ülke yakın temas halinde çalışmaktadır. Dönem Başkanlığını üstelenecek her ülke, 18 aylık üçlü programla uyumlu olacak şekilde kendi 6 aylık detaylı programlarını da kamuoyunun dikkatine sunmaktadır. AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstelenen ülkenin 6 aylık programının Birliğin uzun vadeli politikalarıyla uyumlu olması gerekliliği, bu ülkelerin programlarını incelemeye değer kılmaktadır. Bu kapsamda, bu çalışma, Avrupa Birliği üyeliğinin yanı sıra, kurucu ülkelerden biri olma payesini de üstlenen Fransa’nın 1 Ocak 2022’de başlayan ve 30 Haziran 2022’de sonlanacak olan AB Konseyi Dönem Başkanlığına odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında, öncelikle, Fransa’nın “Avrupa vizyonu”nu anlamak amacıyla Sorbonne Konuşması ve “Avrupa Rönesansı İçin” başlıklı mektup ele alınacaktır. Ardından, Fransa’nın Dönem Başkanlığı programı detaylıca incelenecek ve Üçlü Başkanlık grubu programının oluşum süreci analiz edilerek, aralarındaki uyum değerlendirilecektir.

Keywords: Fransa, Avrupa Birliği, AB Konseyi, Troyka Sistemi, AB Konseyi Dönem Başkanlığı.

Date of Submission: 12.02.2022

Date of Acceptance: 13.02.2022

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.