CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINA DOĞRU

upa-admin 12 Ocak 2023 948 Okunma 0
CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINA DOĞRU

Geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçekleştirmiş olduğu 37. Kurultay’ında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına girilirken “İkinci Yüzyıla Çağrı” isimli beyanname yayımlandı. Bu beyannamede, Türkiye’nin 5 temel sorunla karşı karşıya bırakıldığı ifade edilerek, ülkenin en önemli problemleri şu şekilde sıralanmıştır:

– Demokrasinin yalnızca kağıt üzerinde kaldığı,

– Ekonomik bağımsızlığın tehlike altında olduğu,

– Dış politikada, egemen güçlerin taleplerine boyun eğildiği,

– Sürekli değişen eğitim politikalarının Türkiye’yi bilgi çağından kopardığı ve

– Etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç eksenli siyasetle toplumsal barışın yara aldığı şeklindedir.

İkinci Yüzyıla Çağrı 

Sıralanmış olan bu sorunlara istinaden geliştirilen çözüm önerileri ise, beyannamede 13 başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar:

– Yeni bir Anayasa ile Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sisteme geçilmesi,

– Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzurunun sağlanması,

– Devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat sisteminin hâkim kılınması,

– “Seçim Yasası”nın değiştirilerek milletin vekilini milletin seçmesi,

– “Siyasi Ahlak Yasası” çıkartılması,

– Kamu İhale Kanunu’nun rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

– “Sayıştay” kurumunun gerçek işlevine kavuşturulması, “Ulusal Vergi Konseyi” ve TBMM’de “Kesin Hesap Komisyonu” kurulması,

– “Stratejik Planlama Teşkilatı”nın kurulması,

– Eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması,

– “Ekosistem Hakkı”nın korunması,

– “Aile Destekleri Sigortası Kurumu”nun kurulması,

– Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulması,

– “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı”nın kurulması şeklindedir.

Bu beyannamenin karşısında Adalet Kalkınma Partisi’nin Türkiye’nin ikinci yüzyılına dair “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ise 16 başlık altında toplandı. Bu başlıklarda yer alan konular; sürdürülebilirlik, kalkınma, istikrar, huzur, istikbal, iletişim, hak, güç, değerler, başarı, dijital, bilim, barış, verimlilik, üretim ve şefkat yüzyılı olarak sıralandı.

Türkiye Yüzyılı

Ülke gündemini uzun zamandır partilerin vizyonu ve anayasa değişikliğine dair önerileri meşgul etmekte olup, 2023 seçimleri için en kritik noktayı Cumhurbaşkanı olmak için rekabet edecek olan adayların isimleri oluşturmaktadır. Birbirlerine göre kendilerini yeni olarak nitelendirerek vizyon açıklayan partilerin seçim tartışmaları, anayasadan başlayarak dış politikaya değin geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. Elbette, her seçim dönemi partilerin program ve vizyon tartışmaları canlı olsa da, 2023 seçimleri süreci bir başka boyuta taşımıştır. Ancak bu noktada dünyadaki gelişmelerin de iyi takip edilmesi gerekmektedir. Uluslararası sistemdeki çetin geçen güç rekabeti, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Avrupa’da doğurduğu enerji krizi, nükleer savaş riski vb. konular bölgesel olarak güvenlik konusunun da ön planda tutulması gerektiğini bizlere işaret etmektedir.

Açıklanan bu beyannameler üzerinden bir yorum yapacak olursak; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin başlıklarında farklı günlerde üzerine konuşulan gündem maddeleri haricinde pek bir yenilik görülmezken, Cumhuriyet Halk Partisi’nin beyannamesi halihazırda kangren halini almış sorunları çözüme kavuşturmak adına daha stratejik ve spesifik adımları içerisinde barındırmaktadır. Ayrıca 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya gibi büyükşehirlerde başarıya ulaşmış olan Cumhuriyet Halk Partisi, uzun yıllardır bir değişim sürecinde olduğunu yerel seçimler sürecinde göstererek bünyesindeki değişimi başarıya dönüştürdü. Unutulmamalı ki, değişim yerelde başlar ve yerel yönetimler iktidarın kapısını açan kademelerdir. Elbette en temele inen ve halkla bir bütün haline gelen yerel yönetimler, bu noktada CHP için iktidarın kapısını açacak en büyük unsur olacaktır. Bunun yanında, muhalefetin aday olarak popüler ve program olarak alternatif sunabilecek noktalarda hareket planlaması ve stratejisi geliştirmesi gerekmektedir.

Oğuzhan MANİOĞLU

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.