OYTUN MEÇİK

upa-admin 27 Mart 2012 8.832 Okunma 0

Eskişehir doğumlu olan Doç. Dr. Oytun Meçik, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 2008 yılında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden, “Eskişehir’deki Organize Alışveriş Merkezlerinin Kent İstihdamına Katkısı” konulu bitirme çalışması ile şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2010 yılında “Sosyal Sermaye ve Beşeri Sermayenin Bireysel Ekonomik Getirisi: Eskişehir İli Örneği” adlı yüksek lisans tezini tamamlayan Meçik, 2014 yılında “Ekonomideki Yapısal Dönüşümlerin İşgücü Piyasaları Üzerine Etkileri” isimli tezi ile Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. 2014 yılında Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalında Yardımcı Doçentliğe atanan Meçik, 2015 yılından bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyeliği görevini yürütmektedir. 2017 yılında Makro İktisat alanında Doçent olan Meçik’in, işgücü piyasası ile sosyal ve ekonomik ağlar alanlarında çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Meçik halen sosyal sermaye ile işgücü piyasasında eğitim-iş uyumsuzluğu, endüstriyel dönüşüm ve bilgisayarlaşmanın etkileri üzerine araştırmalar yürütmektedir. Meçik, ulusal ve uluslararası dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği, hakemlik gibi görevler yerine getirmekte olup, 2018 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevine atanmıştır. Meçik, ayrıca Türkiye Ekonomi Kurumu üyesidir.

Email: oytunm@ogu.edu.tr

Academia: https://ogu.academia.edu/OytunMe%C3%A7ik

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.