OYTUN MEÇİK

upa-admin 27 Mart 2012 5.963 Okunma 0

Eskişehir doğumlu olan Dr. Oytun Meçik, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 2008 yılında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden, “Eskişehir’deki Organize Alışveriş Merkezlerinin Kent İstihdamına Katkısı” konulu bitirme çalışması ile şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü İktisat Politikası anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2010 yılında “Sosyal Sermaye ve Beşeri Sermayenin Bireysel Ekonomik Getirisi: Eskişehir İli Örneği” adlı yüksek lisans tezini tamamlayan Meçik, 2014 yılında “Ekonomideki Yapısal Dönüşümlerin İşgücü Piyasaları Üzerine Etkileri” isimli tezi ile Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat anabilim dalında doktorasını tamamlamış ve Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü İktisat Politikası anabilim dalında Yardımcı Doçentliğe atanmıştır. Şimdi ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat bölümünde Yardımcı Doçent olarak akademik kariyerine devam etmektedir. Meçik’in alanında yayınlanmış pek çok akademik çalışması bulunmaktadır.

Academia: http://usak.academia.edu/OytunMeçik

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.