ERMENİSTAN’IN SURİYELİ GÖÇMENLER KONUSUNDA MALİ DESTEK KURNAZLIĞI

upa-admin 28 Nisan 2016 2.085 Okunma 0
ERMENİSTAN’IN SURİYELİ GÖÇMENLER KONUSUNDA MALİ DESTEK KURNAZLIĞI

Yakın ve Orta Doğu’da son yıllarda yaşanan malum olaylar bölgenin güvenlik ortamında ciddi sorunlara neden olduğundan, milyonlarca insan yaşadığı yerleri terk ederek daha güvenli devletlere sığınmaya gayret ediyor. Resmi olmayan bilgilere göre, bölgeyi yaklaşık 5 milyon insan terk etti. En büyük göçmen akını ise Suriye’de iç savaşın başlamasından sonraki döneme rastlıyor.

Bölgedeki göçmen dalgasının en büyük ağırlığını hiç kuşkusuz Türkiye çekiyor. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon göçmen var ve sosyal sorunlarını çözmek için şimdiye kadar yaklaşık 10 milyar dolardan fazla para harcadı. Türkiye büyük hümanizm gösteriyor. Diğer ülkelerden farklı olarak göçmen kabul ederken, din, ırk, sosyal statü ve millet ayrımı yapmıyor, ülkesine sığınan herkesin güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Birkaç ay önce göçmen dalgasının küçük bir bölümü Avrupa’ya ulaştığında, Avrupa devletleri bundan oldukça rahatsız oldu ve göçmen akımının önlemeye çalıştı. Aslında Türkiye ile uzun tartışmalardan sonra bir anlamda bu sorunu çözdü.

Göçmen sorunu bugün de ön plandadır, çok az sayıda göçmen kabul eden devletler bunu uluslararası kamuoyuna hümanizm ve insana verdikleri değerle açıklamaya çalışsa da, hiçbiri Türkiye’nin yaklaşık 3 milyon göçmene ev sahipliği yaptığı gerçekliğini ifade etmek cesaretini göstermedi.

Bu konu uluslararası sosyal reyin odağı olduğu için Ermenistan da bundan istifade ederek, hem sözde “hümanist” devlet olduğunu ön plana çıkarmak, hem de herhangi bir şekilde Avrupa’dan mali destek almak için sinsi bir yol seçti.

Evet, Suriye sorunundan sonra bu ülkede yaşayan Ermenilerin bir kısmı, Ermenistan resmi ve net rakam göstermese de, yaklaşık 15 bine yakın Ermeni Ermenistan’a geldi. Bazı Ermeni kaynakları ise bu rakamın 15-20 bin arasında değiştiğini bildirmektedir.

Birincisi, Ermenistan’a gelen göçmenlerin hepsi Ermenidir. Diğer etnik gruptan olan göçmenlerin Ermenistan’a gelmesine imkan yaratılmamıştır. Erivan sadece etnik Ermenilerin Suriye’den aktarılmasını sağlamıştır.

İkincisi, Ermeni kaynakların verdikleri 15-20 bin rakamı da inandırıcı değil, öyle ki, bu ülkeye gelen Ermenilerin bir kısmı Ermenistan’daki sosyo-ekonomik durumun savaş yaşandığı Suriye’den hiç de iyi olmadığını görerek, ülkeyi terk ederek Avrupa ve diğer ülkelere gitti. Ermenistan yetkilileri ülkeye gelerek daha sonra yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı ülkeyi terk eden Ermenilerin istatistiğini kesinlikle açıklamıyor.

Zira, Ermenistan’ın diaspora Bakanı Granuş Akopyan 11 Şubat 2016 yılında yaptığı açıklamada ülkede 16 bin Suriye Ermenisinin yaşadığını bildirse de[i], 1 Mart 2016 yılında Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Zeyd Raad ile görüşürken, Ermenistan’a 20 bin Suriye Ermenisinin geldiğini söyledi[ii]. Bu yılın 16 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında ise Suriye’den yeni Ermeni göçmenlerin gelmesi hakkında Ermeni basınında hiçbir bilgi yoktur. Ermenistan Dışişleri Bakanının göçmen sayısını artırması ülkesinin imajını yükseltmek ve mali destek almak için yaşanıyor. Bu sahtekarlık ise devlete baş yüceliği getirmiyor.

Ermenistan’ın rakamlarla oynamak hevesinin 100 yıllık tecrübesi vardır. Sözde Ermeni “soykırımı” na maruz kalanların sayısı 100 yıldır geometrik dizi ile artar ve bugünkü son rakama göre güya 2.5 milyon Ermeni sözde “soykırımı” na uğradı. Hatta hasta zihin bazı Ermeni tarihçiler bu rakamın 15 milyon olduğunu iddia ediyor.[iii]

Ermenistan Diaspora Bakanı Akopyan Suriye’den gelen Ermeni göçmenlerin sosyo-ekonomik sorunlarına değinirken, Avrupa Birliği ve ABD’den yardım almadıklarını, Kuveyt, Avusturya ve Rusya’dan küçük finans desteğinin sağlandığını bildirdi. O, 1500 Suriye Ermenisinin istihdam edildiğini, 150 kişiye ise iş faaliyetine başlaması için 1.5 milyon dolar kredi verildiğini söyledi.

Bütün bunlar göstermektedir ki, Suriye’den gelen Ermeni tahmini sayısının 10 binden fazla olmasına rağmen, bu rakamı abartarak 20 bine çıkaran Ermenistan Avrupa Birliği ve ABD’den mali destek almaya çalışıyor. Sadece Türkiye’nin çeşitli etnik, dini mensupluğa sahip 2.5 milyon göçmen için devlet bütçesinden 10 milyar dolardan fazla para harcamasını dikkate alırsak, Ermenistan’ın mali destek almak için çeşitli araçlara el atması hiç de ahlaki bir davranış değildir.

Dr. Hatem CABBARLI

[i] В Армении проживает порядка 16 тысяч сирийских армян. http://www.armtoday.info/­default.asp?Lang=_Ru&NewsID=142098, 11.02.2016.

[ii] Армения предоставила убежище более чем 20000 сирийских беженцев: МИД. http://regnum.ru/­news/society/2089277.html, 1 Марта 2016.

[iii] Сурен Айвазян, История России: Армянский след. Изд. Крон Пресс, Moсква, 2000, с.466-467.

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.