OĞUZHAN MANİOĞLU

upa-admin 27 Kasım 2019 3.286 Okunma 0
OĞUZHAN MANİOĞLU

Oğuzhan Manioğlu, 6 Mart 1996 İstanbul-Şişli doğumludur. Manioğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 2014 yılında Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Üniversite hayatının ikinci senesinde çift anadal programına kayıtlanmaya hak kazanan Manioğlu, 2015 yılında Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programına başladı. Lisans dönemi süresince Dokuz Eylül Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu öğrenci kongresinde “Küreselleşme, Milliyetçilik ve Ulus-Devlet”, Uludağ Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu öğrenci kongresinde “Suriye İç Savaşı’nda İran’ın Rolü” , Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu öğrenci kongresinde “Başkanlık Sistemi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu öğrenci kongresinde “Küresel Siyasette Çin ve Rusya”, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu öğrenci kongresinde “Rusya Federasyonu-Türkiye İlişkilerinde Putin Faktörü” ve Sakarya Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu öğrenci kongresinde “Başkanlık Sistemi” isimli bildirilerini sunmuştur. Ayrıca Avrasya Sosyal ve Ekonomi Dergisi’nde “Şiddet, Demokrasi ve Yurttaşlık İlişkisi Üzerine” isimli bir makalesi yayımlanmıştır. Suriye iç savaşına dair yaptığı çalışmalar ise, Tarih, Toplum ve Hukuk Bağlamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yazıları isimli editörlü kitapta “Türkiye ve Suriye Krizi Üzerine Kısa Bir Analiz: Göçün Farklı Yüzleri” adlı bölümde yayımlanmıştır. Manioğlu, 2014 yılında girmiş olduğu Nişantaşı Üniversitesi’nden 2018 yılında “yüksek onur” öğrencisi olarak mezun olmuştur. Oğuzhan Manioğlu, ayrıca T.C. Şişli Kaymakamlığı AB Proje ve Koordinasyon Ofisi, Nişantaşı Üniversitesi Proje Ofisi, Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda kısa süreli olarak staj yapmıştır. Manioğlu, yüksek lisans eğitimini İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (tezli) alanında tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından, bu program kapsamında Doç. Dr. Ozan Örmeci danışmanlığında hazırlamış olduğu Amerikan Siyasal Parametlerine Göre Türkiye’deki Siyasal Partilerin Sağ-Sol Ekseninde Hizalanması adlı tez çalışmasını kitaplaştırılmıştır. Manioğlu, 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora eğitimine başlamış ve halen buradaki eğitimine devam etmektedir.

Email: oguzhanmanioglua@gmail.com

LinkedIn: linkedin.com/in/oğuzhan-manioğlu

Instagram: https://www.instagram.com/oguzhanmanioglu

Twitter: @oguzhanmanioglu

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.