SÜMER ESİN ŞENYURT

upa-admin 06 Ekim 2023 1.370 Okunma 0
SÜMER ESİN ŞENYURT

Sümer Esin Şenyurt graduated from Ted University, department of Political Science and International Relations. After that, In July 2023, she completed her master’s degree in International Relations-Global Studies at the University of Wroclaw by submitting her thesis with full marks. In line with the knowledge and skills she gained in her professional and educational life, she worked as an undergraduate assistant at TED University’s department of Political Science and International Relations in the 2019-2020 academic year. She co-authored and orally presented the paper “The Effects of Syrian Refugees on Economic and Social Life in Turkey” at the ‘2nd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences’ in Tokyo. Also, she participated in the International Paris Social Sciences Conference-V Congress with his article titled “Slow Movement in the Context of Social and Political Movements”. She presented papers on “Migration and Refugee Problem in the Scope of Human Rights: The Case of Syrian and Afghan Refugees” and “What is the Impact of Globalization on Migration and Women?” at the Global Migration Symposium held in Ankara. As another experience, she attended the migration summer school organized by ASAM Migration Academy in August 2021. In the summer of 2022, she participated in the Jean Monnet Module Summer School. As an internship experience, she completed his compulsory internship in T.R. She completed her studies at the General Directorate of Foreign Representations and International Activities of the Ministry of Commerce in June 2019. Later, she completed additional internships at the Turkish Foreign Policy Program at the Foreign Policy Institute and the TUIC Academy European Studies Program. She also has a certificate of participation in the ‘Women Leaders of the Future’ training organized by KAGiDER (Women Entrepreneurs Association) in October 2020. The experience of working as a researcher at Koç University MA-CSSL in 2022 has given her a lot of experience in the field of research. Her mainly research interests are; Eastern Europe, the United States, and the migration.

Sümer Esin Şenyurt, Ted Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Ardından, Temmuz 2023’te Wroclaw Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler-Küresel Çalışmalar alanında yüksek lisansını tezini tam not ile teslim ederek tamamladı. Profesyonel ve eğitim hayatında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda 2019-2020 akademik yılında TED Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans öğrencisi asistan olarak görev aldı. Konferans katılımlarına lisans hayatında başlayarak, Tokyo’da düzenlenen ‘2nd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences’ konferansında “The Effects of Syrian Refugees on Economic and Social Life in Turkey” adlı bildirinin ortak yazarlığını ve sözlü sunumunu yapmıştır. Ayrıca, Uluslararası Paris Sosyal Bilimler Konferansı-V Kongresi’ne “Toplumsal ve Siyasal Hareketler Bağlamında Yavaş Hareket” başlıklı makalesi ile katıldı. Ankara’da düzenlenen Küresel Göç Sempozyumu’nda “Suriyeli ve Afgan Mülteciler Örneği” ve  “Küreselleşmenin Göç ve Kadın Üzerindeki Etkisi Nedir?” başlıklı bildirilerini sundu. Ek olarak, ‘6th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices’ adlı konferansa katılmıştır. Bir diğer deneyim olarak, Ağustos 2021’de ASAM Göç Akademisi tarafından düzenlenen göç yaz okuluna katıldı. 2022 yazında ise Jean Monnet Modülü tarafından düzenlenen ‘’Turkey-EU at a Glance’’ Yaz Okulu’na katıldı. Staj deneyimi olarak T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Faaliyetler Genel Müdürlüğü’nde zorunlu stajını tamamlamıştır. Daha sonra, Dış Politika Enstitüsü’nde Türk Dış Politikası Programı ve TUİÇ Akademi Avrupa Çalışmaları Programı’nda ek stajlarını tamamlamıştır. Ayrıca, Ekim 2020’de KAGiDER (Kadın Girişimciler Derneği) tarafından düzenlenen ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ eğitimine katılım sertifikasına sahiptir. 2022’de Koç Üniversitesi MA-CSSL’de araştırmacı olarak çalışma deneyimi ona araştırma alanında birçok deneyim kazandırmıştır. Başlıca araştırma alanları; Doğu Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve göçtür.

E-mail: sesin.senyurt@tedu.edu.tr / 334905@uwr.edu.pl

Linkedln: https://www.linkedin.com/in/s%C3%BCmer-esin-senyurt/

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.