pervin darabadi »

JAPAN-US MILITARY-POLITICAL ALLIANCE: FROM ‘NUCLEAR UMBRELLA’ TO ‘ALLIANCE OF HOPE’

JAPAN-US MILITARY-POLITICAL ALLIANCE: FROM ‘NUCLEAR UMBRELLA’ TO ‘ALLIANCE OF HOPE’

upa-admin Haziran 29, 2015 0

It is no secret that Japan is a nation that exerts significant influence upon the geopolitical and geo-economic processes around the world and the vast Asia-Pacific region in particular. The posture of the U.S.

Read More »
GEOPOLITICAL REALITIES IN THE CASPIAN REGION IN THE CONTEXT OF SHAPING OF NEW WORLD ORDER

GEOPOLITICAL REALITIES IN THE CASPIAN REGION IN THE CONTEXT OF SHAPING OF NEW WORLD ORDER

upa-admin Haziran 15, 2015 0

World political map, formed in the early XXI century, increasingly resembles an utterly motley mosaic, where world and regional powers are neighboring small states that are affected by global and inter-civilizational problems, in one

Read More »
LATİN AMERİKA’DA ÇİN VE RUSYA

LATİN AMERİKA’DA ÇİN VE RUSYA

upa-admin Mayıs 15, 2015 0

Bilindiği gibi, SSCB’nin çöküşünden sonra Çin Halk Cumhuriyeti’nin potansiyel süper güç olma mücadelesi, güçlü ve sürekli olmaya başladı. Çin, bunun için tüm gerekenlere sahipti: nüfus bakımından liderdi, ekonomisi dinamik şekilde gelişiyordu, küresel düzeyde uluslararası

Read More »
NAPOLYON BONAPART VE HİNDİSTAN: GERÇEKLEŞMEYEN JEOPOLİTİK PROJE

NAPOLYON BONAPART VE HİNDİSTAN: GERÇEKLEŞMEYEN JEOPOLİTİK PROJE

upa-admin Mayıs 14, 2015 0

Napoleon Bonapart’ın planladığı büyük işler arasında, XIX. yüzyılın başlarında Rusya ile birlikte Hindistan’a sefer planı, özel bir yere sahiptir. Bu son derecede gizli yürütülen proje, sonraları “fantastik, hayali, gerçek dışı proje” olarak değerlendirildi. O

Read More »
GÜNEY KAFKASYA DÜĞÜMÜ: ÇOK YÖNLÜ “JEOPOLİTİK OYUN”

GÜNEY KAFKASYA DÜĞÜMÜ: ÇOK YÖNLÜ “JEOPOLİTİK OYUN”

upa-admin Mayıs 8, 2015 0

Hazar Denizi’nin enerji rezervleri uğruna jeopolitik rekabet, 1980’li yılların sonunda Güney Kafkasya’da yaşanan etnik sınır çatışmalarında kendini gösterdi. 1990’lı yılların ortalarından itibaren karadan denize yayılıp, 20 Eylül 1994 tarihinde Bakü’de “Asrın Anlaşması” imzalandıktan sonra

Read More »
SOUTH CAUCASUS KNOT: MULTI PASS “GEOPOLITICAL GAME”

SOUTH CAUCASUS KNOT: MULTI PASS “GEOPOLITICAL GAME”

upa-admin Mayıs 7, 2015 0

Geopolitical rivalry of the West and Russia for energy resources in the Caspian region, indirectly manifested in the South Caucasus that erupted since the end of the 80s of the last century in the

Read More »
DÜNYA TARİHİ VE 21. YÜZYIL JEOSİYASETİNDE KAFKASYA VE HAZAR

DÜNYA TARİHİ VE 21. YÜZYIL JEOSİYASETİNDE KAFKASYA VE HAZAR

upa-admin Mayıs 4, 2015 0

Orta Avrasya’da, jeopolitik bölge olarak dev bir jeolojik kütlenin asırlarca aralıksız genişleyip sıkışma süreci yaşanmıştır. Ayrıca, Doğulu ve Batılı jeopolitik güçlerin çarpışmasında değişken kazanımlar oluyordu. Dünya tarihinde, bu büyük bölgeye Batı’nın “askeri ve kültürel”

Read More »
SANCTIONS IN MODERN INTERNATIONAL POLITICS: RECIPROCAL KNOCKDOWNS?

SANCTIONS IN MODERN INTERNATIONAL POLITICS: RECIPROCAL KNOCKDOWNS?

upa-admin Kasım 28, 2014 0

The so-called “sanctions” are coercive measures imposed on a state (part of its territory or certain individuals) which fail to comply with obligations stemming from liabilities within the international legal relationship. In the meantime,

Read More »
SECRET OPERATIONS IN THE CAUCASUS BETWEEN WW I AND WW II

SECRET OPERATIONS IN THE CAUCASUS BETWEEN WW I AND WW II

upa-admin Kasım 12, 2014 0

Second quarter of the 20th century is characterized by unfolding of a fierce geopolitical rivalry around one of the world’s most significant geopolitical and geo-economic regions – the Caucasus. This was a rational carry-over

Read More »
“CLASH OF CIVILIZATIONS” OR SAMUEL HUNTINGTON’S NEOATLANTICISM

“CLASH OF CIVILIZATIONS” OR SAMUEL HUNTINGTON’S NEOATLANTICISM

upa-admin Eylül 22, 2014 0

Theory of the ”clash of civilizations” is known to have been introduced by the American scientist of the Harvard University Samuel Huntington, and first published in an article titled ”Clash of Civilizations?” in the

Read More »