ALİ İZZET KEÇECİ

upa-admin 23 Mayıs 2017 7.099 Okunma 0
ALİ İZZET KEÇECİ

Ali İzzet Keçeci, 1983 Niğde-Ulukışla doğumludur. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelmiş olup, sırasıyla, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu (ön lisans), Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü (lisans) ve Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler anabilim dalı (yüksek lisans) eğitimlerini tamamlamıştır. Uzun yıllardır tarih merkezli çalışmalar yapmakta olup, arkeolojik gezi ve çalışmalara da katılmaktadır. İlkçağ Pers-Yunan ilişkileri ile başlayan bölge çalışmaları, tarihsel metinler ve arkeolojik veriler ışığında detaylıca devam etmektedir. Yüksek lisans tezinde “İran ve Türkiye Devlet Sistemlerinin Ortadoğu Politikalarına Etkileri” başlığı üzerinde çalışmış olup, bu iki devletin dini-siyasi yapılarının Ortadoğu’daki yansımalarına yer vermiştir. Tarih ve arkeoloji merkezli inceleme ve yazıları uzun yıllardır www.murekkephaber.com sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca süreli bir yayın olan ve AB politikalarını içeren Euro Politika dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. Bunların dışında, bir kamu kurumunda çalışmakta olup, Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dalında doktora eğitimine de devam etmektedir.

Email: aliizzetkececi@yahoo.com

Twitter: @AizzetKececi

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.