GLOBAL FIREPOWER SİTESİNE GÖRE 2020 İTİBARİYLE EN GÜÇLÜ ORDUSU OLAN ÜLKELER

upa-admin 29 Haziran 2020 5.543 Okunma 1
GLOBAL FIREPOWER SİTESİNE GÖRE 2020 İTİBARİYLE EN GÜÇLÜ ORDUSU OLAN ÜLKELER

2006 yılından beri 138 ülkenin askeri güçlerini çeşitli nesnel kriterler ışığında değerlendiren Global Firepower internet sitesinin[1] 2020 yılına dair yayınlanan verileri[2], geçtiğimiz gün Türkiye’de de gündem yarattı. Bunun sebebi ise, Mısır’ın askeri güç anlamında Türkiye’yi geçerek listede ilk kez ilk 10’a girmesiydi. Bu yazıda, Global Firepower sitesinde yayınlanan listeyi analiz etmeye çalışacağım.

Global Firepower

Listenin başında her zaman olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alırken, sitenin analizinde, ABD’nin teknolojik ve sayısal üstünlüğüne vurgu yapıldığı görüldü.[3] ABD’nin en önemli avantajları ise; Hava Kuvvetleri güç değerlendirmesinde dünyada ilk sırada yer alması, zırhlı kara araçları sayısında (39.253) dünyada birinci olması, tank sayısı (6.289) açısından dünyada ikinci durumda olması, uçak gemileri (20) ve destroyerler (91) açısından yine dünyada ilk sırada olması ve dünyada açık farkla en yüksek askeri bütçesi olan ülke durumunda olması (750 milyar dolarlık bütçe ile) olarak belirtilebilir. ABD’nin dezavantajları ise; toplam nüfusta Çin ve Hindistan gibi dev ülkelerin çok gerisinde olması, buna bağlı olarak savaş zamanında mobilize edilebilecek olan nüfusun görece az olması ve dünyanın en borçlu ülkesi olması şeklinde sıralanabilir. Site, ayrıca, ABD’nin askeri gücünün arttığına ilişkin tespitini de paylaştı.

Listenin ikinci sırasında ise Rusya Federasyonu yer aldı.[4] Rusya’nın en önemli avantajları; Hava Kuvvetleri açısından dünyanın ikinci büyük gücü olması, tank sayısı (12.950) anlamında dünyanın en büyük gücü olması, petrol üretiminde dünya liderliğini sürdürmesi ve yüzölçümü büyüklüğü anlamında da dünyanın süpergücü olması şeklinde özetlenebilir. Rusya’nın dezavantajları ise; 142 milyonluk nüfusunun devasa ülkelerle kıyaslandığında ve savaş zamanında görev yapacak kişi sayısı bağlamında zafiyet yaratması, tek uçak gemisinin olması ve askeri bütçesinin 48 milyar dolar düzeyinde kalması olarak sıralanabilir. Ayrıca sitenin Rusya’nın askeri gücünün arttığı tespitini yapmış olduğunu da belirtelim.

Listenin üçüncü sırasında Çin Halk Cumhuriyeti yer aldı.[5] Nüfus ve savaş anında mobilize edilebilecek askeri güç anlamında dünyada ilk sırada yer alan Çin’in diğer önemli avantajları ise; 237 milyar dolarlık askeri bütçesinin dünyada ABD’den sonra ikinci en büyük savunma bütçesi olması, 806 milyonun üzerinde bir işgücü ile dünyada ilk sırada yer alması, fırkateyn sayısında (52) dünyada birinci sırada olması ve kısa süre önce ikinci uçak gemisini yaparak bu konuda atılıma geçmesi olarak belirtilebilir. Çin açısından sıkıntılı olabilecek konular ise; toplam Hava Kuvvetleri gücü anlamında henüz üçüncülükten öteye geçememesi, tank sayısında (3.500) henüz yedinci sırada yer alması ve petrol kaynakları ve petrol üretiminin de düşük seviyelerde olması olarak belirtilebilir. Site, ayrıca, Çin’in askeri gücünün de arttığı tespitini yaptı.

Listede dördüncü sırada yer alan Hindistan[6], nüfus ve işgücü gibi unsurlarla öne çıkmayı başarırken, Hava Kuvvetleri güç sıralamasında dördüncü ve Deniz Kuvvetleri güç sıralamasında dokuzuncu olması ve petrol üretimi ve kaynaklarının çok az olması gibi dezavantajları olduğu vurgulandı. Buna karşın, Hindistan’ın da askeri gücünün arttığı belirtildi.

Listede beşinci sırada Japonya yer alırken[7], dört uçak gemisi ile ABD’nin ardından ikinci sırada yer alması ve Hava Kuvvetleri güç sıralamasında altıncı sırada yer alması Tokyo’nun iki önemli avantajı olarak dikkat çekti. Japonya’nın dezavantajları ise; nüfusunun az, Kara Kuvvetleri’nin yetersiz, Deniz Kuvvetleri’nin arka sıralarda olması ve petrol kaynakları ve üretiminin düşük olması olarak sıralanabilir. Site, ayrıca, Japonya’nın da askeri gücünün geçtiğimiz yıl içerisinde arttığı tespitini yaptı.

Listede altıncı sırada Güney Kore bulunurken[8], Seul’un avantajları; Hava Kuvvetleri açısından beklenmedik iyi durumu (dünyada beşinci sırada) ve iki uçak gemisinin bulunması olarak belirtilebilir. Seul’un dezavantajları ise; nüfusunun az, tank sayısının yetersiz olması, Deniz Kuvvetleri açısından iyi durumda olmaması ve petrol üretiminin hiç olmaması olarak sıralanabilir. Site, ayrıca, 2020 yılı içerisinde Güney Kore’nin askeri gücünün arttığı tespitini de yaptı.

Listede yedinci sırada Fransa yer alırken[9], Global Firepower, Fransa’nın askeri gücünü düşüşte olarak tespit etti. Paris’in önemli avantajları; Hava Kuvvetleri’nde kötü durumda olmaması (dünyada sekizinci sırada) ve dört uçak gemisinin bulunması olarak belirtilebilir. Paris’in dezavantajları ise; hiçbir konuda en üst sıralarda yer alınamaması ve nüfus, tank sayısı ve petrol üretimi gibi konularda gerilerde kalınması olarak söylenebilir.

Listede sekizinci sırada Birleşik Krallık (İngiltere) bulunurken[10], Londra’nın askeri gücünün stabil durumda olduğu tespiti okurlarla paylaşıldı. İngiltere açısından avantajlı unsurlar; 55 milyar doların üzerindeki savunma bütçesinin dünyada ilk beşte yer alması ve iki uçak gemisinin bulunması olarak söylenebilir. Londra’nın dezavantajları ise; Fransa’ya benzer şekilde hiçbir konuda en üst sıralarda sırada yer alınmaması ve Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri’nin beklenen ölçüde geliştirilememesi olarak söylenebilir.

Listede dokuzuncu sırada çıkışta olduğu belirtilen Sisi’nin Mısır’ı yer alırken[11], Kahire’nin avantajlarının; tank sayısı (4.295’le dünyada dördüncü), iki uçak gemisini de içeren Deniz Kuvvetleri’nin hızla gelişen yapısı ve Hava Kuvvetleri’nin de dünyada ilk 10’a girebilmesi olarak dikkat çekti. Kahire’nin en önemli dezavantajı ise; halen gelişmekte olan bir ülke olması nedeniyle ekonomisi ve savunma bütçesinin iyi olmaması olarak belirtilebilir.

Listede onuncu sırada çıkışta olduğu belirtilen Brezilya bulunurken[12], bu ülkenin avantajları; nüfus ve insan gücü, işgücü ve petrol üretimi olarak dikkat çekti. Brezilya’nın dezavantajları ise; Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri’nin görece alt sıralarda yer alması oldu.

Listede on birinci sırada Türkiye yer alırken[13], site tarafından Ankara’nın gücünü korumayı başardığı tespiti yapıldı. Türkiye’nin en önemli avantajları; Hava ve Kara Kuvvetleri açısından ilk 10’a girilmesi olurken, Deniz Kuvvetleri’nin, petrol üretiminin ve savunma bütçesinin yetersizliği dezavantajlar olarak dikkat çekti.

Listede on ikinci sırada İtalya bulunurken[14], Roma’nın avantajları; Deniz Kuvvetleri’nin gücü ve savunma bütçesi anlamında fena durumda olmaması olarak vurgulandı. Roma’nın dezavantajları ise; Kara Kuvvetleri’nin çok yetersiz, petrol üretiminin düşük ve işgücünün az olması olarak ortaya çıktı. Ayrıca, site, İtalya’nın askeri gücünü çıkışta gösterdi.

Listede on üçüncü sırada Almanya yer alırken[15], Berlin’in en önemli avantajı; 50 milyar dolarlık yüksek savunma bütçesi olarak dikkat çekti. Berlin’in en önemli dezavantajları ise; Kara ve Deniz Kuvvetleri’nin yetersizliği olarak karşımıza çıktı. Site, Almanya’nın askeri gücünü koruduğunu iddia etti.

Listede on dördüncü sırada İran İslam Cumhuriyeti bulunurken[16], Tahran’ın en önemli avantajı; petrol üretimi ve Deniz Kuvvetleri’nin gücü olarak karşımıza çıktı. Tahran’ın dezavantajları ise; Hava Kuvvetleri’nin yeterli olmayışı ve savunma bütçesinin düşük olması olarak vurgulanabilir. İran, ayrıca, Global Firepower sitesince askeri gücü artan ülkeler arasında sayıldı.

Listede on beşinci sırada Pakistan yer alırken[17], bu ülkenin nüfus, işgücü, Hava ve Kara Kuvvetleri gücü avantajları, Deniz Kuvvetleri gücü, petrol üretimi ve savunma bütçesi de dezavantajları olarak vurgulandı. Pakistan’ın ayrıca askeri gücünün yükseldiği belirtildi.

Listede on altıncı sırada Endonezya bulunurken[18], nüfus, işgücü ve Deniz Kuvvetleri bu ülkenin en önemli avantajları, Hava ve Kara Kuvvetleri ile savunma bütçesi de en önemli dezavantajları olarak ortaya çıktı. Sitede, ayrıca Endonezya’nın askeri gücü çıkışta olarak gösterildi.

Listede on yedinci sırada Suudi Arabistan yer alırken[19], bu ülkenin en önemli avantajları; petrol üretiminde dünya ikincisi olması, Kara ve özellikle Hava Kuvvetleri’nin görece iyi durumda olması ve savunma bütçesinde dünyada üçüncü olması olarak görüldü. Dezavantajlar ise; Deniz Kuvvetleri’nin yetersizliği, nüfus ve işgücünün az olması olarak dikkat çekti. Suudi Arabistan, Global Firepower ekibince askeri olarak güçlenen bir ülke olarak gösterildi.

Listede on sekizinci sırada İsrail bulunurken[20], bu ülkenin en önemli avantajları; Kara Kuvvetleri’nin gücü, Hava Kuvvetleri’nin iyi durumda olması ve askeri bütçesinin nüfusuna oranla yüksek olması olarak belirtilebilir. Bu ülkenin dezavantajları ise; nüfusunun az olması, Deniz Kuvvetleri’nin yetersizliği ve petrol üretiminin çok az olması olarak sıralanabilir. Global Firepower, İsrail’in askeri gücünü koruduğunu belirtti.

Listede on dokuzuncu sırada Avustralya, 20. sırada ise İspanya yer aldılar. Bu iki ülke de, askeri güçlerini korumayı başaran ülkeler arasında sayıldılar.

Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ

 

[1] Bakınız; https://www.globalfirepower.com/.

[2] Buradan incelenebilir; https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp.

[3] Bakınız; https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=united-states-of-america.

[4] Bakınız; https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=russia.

[5] Bakınız; https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china.

[6] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=india.

[7] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=japan.

[8] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=south-korea.

[9] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=france.

[10] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=united-kingdom.

[11] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=egypt.

[12] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=brazil.

[13] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=turkey.

[14] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=italy.

[15] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=germany.

[16] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=iran.

[17] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=pakistan.

[18] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia.

[19] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=saudi-arabia.

[20] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=israel.

One Comment »

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.