UPA KİTAPLARI

upa-admin 05 Kasım 2020 7.561 Okunma 0
UPA KİTAPLARI

Uluslararası Politika Akademisi (UPA) yazar ve uzmanlarınca yazılan kitaplara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

1. Ozan Örmeci (2011), Bir Türk Sosyal Demokratı: İsmail Cem, İstanbul: AKY Yayınları.

2. Barış Metin (2012), Birinci Dünya Savaşında İran Coğrafyasında Etnik, Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri, Ankara: Berikan Yayınevi.

3. Yusuf Ertuğral (2014), Akıllı Güç’ün Pasifik Vizyonu: Amerika’nın Yeni İhtiyatlı Dış Politikası, İstanbul: Cinius Yayınları.

4. Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal (2015), Turkish Foreign Policy in the New Millennium, Frankfurt am Main: Peter Lang.

5. Ozan Örmeci (2015), Yeni Soğuk Savaş Ortamında Dış Politika (2012-2015), İstanbul: Yeniyüzyıl Yayınları.

6. Deniz Tansi & Hakan Sezgin Erkan (2015), Türk Dış Politikası’nda Güncel Eğilimler (2000-2014), İstanbul: Kanes Yayınları.

7. Sina Kısacık & Hakan Sezgin Erkan & Damla Sevimli (2015), Türkiye’nin Komşuları Cilt-I: XV. Yüzyıldan XXI. Yüzyıla Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, İstanbul: Kanes Yayınları.

8. Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal (2016), Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri, Ankara: Gazi Kitabevi.

9. Ozan Örmeci (2017), Turkey and the World: Collection of Articles, CreateSpace Independent Publishing Platform.

10. Sina Kısacık & Mesut Hakkı Caşın (2017), Kafkasya’da Azerbaycan-Ermenistan Uyuşmazlığı: Çatışma-Barış Sarkacı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

11. Ozan Örmeci (2017), Amerikan İç ve Dış Politikası: İstanbul: Cinius Yayınları.

12. Özcan Öğüt (2017), Yakın Dönem Türkiye-İspanya İlişkileri ve İspanya Siyaseti, İstanbul: Cinius Yayınları.

13. Ozan Örmeci (2018), Ejderin Ayak Sesleri: Dünya Siyasetinde Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul: Cinius Yayınları.

14. Fadi Elhusseini (2018), The Arab Spring Effect on Turkey’s Role, Decision-Making and Foreign Policy, Cambridge Scholars Publishing.

15. Ozan Örmeci & Sina Kısacık (2018), Rusya Siyaseti ve Rus Dış Politikası: Teorik Çerçeve-Tarihsel Arka Plan-Örnek Olaylar, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

16. Ghadir Golkarian (2018), Iran’s Nuclear Energy is Peaceful or Military?: An Analyse About Iran Nuclear Crises, LAP Lambert Academic Publishing.

17. Sina Kısacık & Mesut Hakkı Caşın (2018), Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Güvenlik Algılamaları, İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

18. Güney Ferhat Batı & Uğur Özgöker (2018), Batı Uygarlığının Gelişimi ve Türkiye-AB İlişkileri, Ankara: Yeniyüzyıl Yayınları.

19. Cihad Furkan Eliaçık (2018), Uluslararası Hukuk Bağlamında Nükleer Santrallerin Siber Güvenliği, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

20. Segah Tekin (2018), Brezilya Dış Politikası: Gelenek ve Değişim, İstanbul: Der Yayınları.

21. Furkan Kaya (2018), Türk Dış Politikası’nın ve Kıbrıs’ın Zorlu Dönemi, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınları.

22. Özcan Öğüt (2019), Makbul Alevilik: Bir Asimilasyon Modeli, İstanbul: Nika Yayınevi.

23. Ozan Örmeci & Temmuz Yiğit Bezmez (2019), Fransa Siyaseti ve Dış Politikası, İstanbul: Bilgesam Yayınları.

24. Murat Çiçek (2019), ABD-Çin Rekabeti Ekseninde AB-Çin İlişkileri, İstanbul: Cinius Yayınları.

25. Eren Alper Yılmaz (2019), Türkiye’deki Suriyelilerin Sorunları ve Toplumsal Uyum Süreçleri: Aydın İli Örneği, Bursa: Ekin Basın Yayım.

26. Ozan Örmeci (2020), A Turkish Social Democrat: İsmail Cem, İstanbul: Libra Books.

27. Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal (2020), Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations, Berlin: Peter Lang.

28. Ozan Örmeci (2020), İngiltere (Birleşik Krallık) Siyaseti, İstanbul: Urzeni Yayıncılık.

29. Oğuzhan Manioğlu (2021), Türkiye’de Partilerin Amerikan Siyasal Parametrelerine Göre Sağ ve Sol Ekseninde Hizalanması, İstanbul: Urzeni Yayıncılık.

30. Özcan Öğüt (2021), Alevi İnanç Kırımı: Bir Asimilasyon Tuzağı Olarak Şiileşme, İstanbul: Nika Yayınevi.

31. Tarkan Deniz (2021), Söz Uçar Yazı Kalır, İstanbul: Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY).

32. Ozan Örmeci (2021), Türk-Amerikan İlişkileri, İstanbul: Urzeni Yayıncılık.

33. Hakan Mehmet Kiriş & Niran Cansever (2021), Yöneten Sağda Rekabet ve Dönüşüm: 1990’lar Siyasetinde Anavatan ve Doğru Yol Partileri, Ankara: Detay Yayıncılık.

34. Tayyar Arı & Mesut Hakkı Caşın (2021), Uluslararası Güç Mücadelesinin Yeni Arenası Doğu Akdeniz, İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

35. Ozan Örmeci (2022), Türkiye-Fransa İlişkileri, İstanbul: Urzeni Yayıncılık.

36. Begüm Burak (2022), The Image of the Undesired Citizens in Turkey: A Comparative Critical Discourse Analysis of the Hürriyet and Zaman Newspapers, Generis Publishing.

37. Tarkan Deniz (2022), Uluslararası Bir Sorun Olarak Deniz Haydutluğu: Somali Örneği, İstanbul: Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY).

38. Mesut Hakkı Caşın & Sina Kısacık & Can Donduran (2022), 21. Yüzyılda Bütün Boyutlarıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara: Nobel Akademik Yayınları.

39. Örmeci, Ozan & Denizeau, Aurélien (2022), Turkish-French Relations: History, Present, and the Future, Cham: Springer.

40. Ceylan, Ahmet (2022), İdeoloji, Tarihsel Bellek ve Travma Ekseninde Türkiye’de Siyasal Partilerin Göç Politikaları, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

,

41. Örmeci, Ozan & Yılmaz, Eren Alper (2023), Cumhuriyetin 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika?, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

42. Furkan Kaya (2023), Sivil Siyasete Dönüş 12 Eylül’den Çıkış – Darbe Sonrası İlk Siyasi Partiler, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

43. Ozan Örmeci & Yusuf Ertuğral (2023), Almanya Siyasetine Giriş, İstanbul: Urzeni Yayıncılık.

44. Ozan Örmeci (2023), 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang.

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.